DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ Ngoại giao quy định về việc cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ như thế nào theo quy định?

Avatar

 

Bộ Ngoại giao quy định về việc cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ như thế nào theo quy định? Trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về chế độ báo cáo như thế nào?

Bộ Ngoại giao quy định về việc cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ như thế nào theo quy định?

Bộ Ngoại giao quy định về việc cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ tại Điều 43 Quy chế làm việc của Bộ Ngoại giao được ban hành kèm theo Quyết định 76/2009/QĐ-BNG như sau:

(i) Về cung cấp thông tin:

- Bộ trưởng quy định về quản lý công tác thông tin của Bộ; bảo đảm thường xuyên cung cấp thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về hoạt động của Bộ;

- Bộ tổ chức việc điểm báo và thực hiện việc trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của các cơ quan báo chí hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu các cơ quan báo chí đã đăng, phát các tin, bài có nội dung sai sự thật phải cải chính hoặc Bộ thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật;

- Trong cung cấp thông tin không được để lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật của Nhà nước, của Bộ Ngoại giao và thông tin về những công việc nhạy cảm đang trong quá trình xử lý.

(ii) Việc trả lời phỏng vấn báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định về công tác quản lý thông tin của Bộ.

Tùy theo từng trường hợp cụ thể, Bộ trưởng ủy quyền cho Lãnh đạo các đơn vị làm việc với báo chí về những nội dung thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó.

Trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về chế độ báo cáo như thế nào?

Trách nhiệm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về chế độ báo cáo được quy định tại Điều 40 Quy chế làm việc của Bộ Ngoại giao được ban hành kèm theo Quyết định 76/2009/QĐ-BNG như sau:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao:

- Tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Nội dung và kết quả các hội nghị, cuộc họp khi được Bộ trưởng ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó.

- Kết quả làm việc và những kiến nghị của các ngành, địa phương đối với Bộ và kiến nghị của các đối tác khác khi được cử tham gia các Đoàn công tác ở trong nước cũng như nước ngoài.

Các văn bản nào được đăng trên mạng tin học của Bộ Ngoại giao?

Các văn bản được đăng trên mạng tin học của Bộ Ngoại giao được quy định tại Điều 44 Quy chế làm việc của Bộ Ngoại giao được ban hành kèm theo Quyết định 76/2009/QĐ-BNG, cụ thể:

- Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Ngành đã ban hành;

- Các văn bản hành chính, báo cáo các loại, biểu mẫu và văn bản khác được Chánh Văn phòng Bộ chỉ định;

- Văn bản điều ước quốc tế có hiệu lực đối với Việt Nam;

- Các văn bản của Nhà nước cung cấp cho các đơn vị, Cơ quan đại diện kịp thời nắm được thông tin về chính sách, pháp luật mới, dự thảo các văn bản do các cơ quan trong Bộ soạn thảo hoặc do các cơ quan khác gửi đến để tổ chức lấy ý kiến, góp ý hoàn chỉnh nội dung văn bản.

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin có trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông tin trên mạng tin học diện rộng của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo và các thông tin liên quan khác để phục vụ có hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ.

- Vụ Thông tin – Báo chí có trách nhiệm khai thác và phổ biến những thông tin trên hệ thống trang tin điện tử của Bộ và Cơ quan đại diện theo yêu cầu của các đơn vị và Cơ quan đại diện.

- Việc cập nhật thông tin trên trang tin điện tử của Bộ phải chấp hành các quy định của pháp luật về đăng tin trên Internet và các quy định liên quan của Bộ.

Tóm lại, Bộ Ngoại giao quy định về việc cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ như đã trình bày ở trên.

  •  84
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…