DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

46 Nghị định hướng dẫn các Luật sẽ ban hành trong năm 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 về danh mục phân công các cơ quan chủ trì ban hành văn bản. Theo đó, dự kiến trong năm 2016, sẽ ban hành 46 Nghị định hướng dẫn các Luật vừa được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII.

Nghị định hướng dẫn Luật ban hành trong năm 2016

Cụ thể:

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Thời hạn trình

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

01/7/2016

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Bộ Công an

Tháng 4/2016

2. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

3. Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

Bộ Quốc phòng

4. Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Bộ Công an

Bộ luật tố tụng hình sự

5. Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục định giá tài sản.

Bộ Tài chính

6. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án, việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

Bộ Tư pháp

7. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Bộ Công an

Luật phí, lệ phí

01/01/2017

8. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí, lệ phí

Bộ Tài chính

Tháng 06/2016

9. Nghị định quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

10. Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

Tháng 07/2016

11. Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

12. Nghị định quy định về lệ phí môn bài

13. Nghị định quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

Luật kế tóan

14. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Tháng 09/2016

15. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế tóan áp dụng trong hoạt động kinh doanh

16. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Luật khí tượng thủy văn

01/7/2016

17. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Bộ Tài nguyên môi trường

Tháng 04/2016

Luật an toàn thông tin mạng

01/7/2016

18. Nghị định quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

Bộ Thông tin truyền thông

19. Quyết định ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

20. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

21. Nghị định quy định chi tiết và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

22. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Bộ Quốc phòng

23. Nghị định quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

24. Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố

Bộ Công an

Bộ luật hàng hải Việt Nam

01/7/2017

25. Nghị định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

Bộ Giao thông vận tải

Tháng 07/2016

26. Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

Tháng 08/2016

27. Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

Tháng 09/2016

28. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải

29. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển

30. Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam

 

Tháng 10/2016

31. Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

32. Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển

33. Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Tháng 11/2016

34. Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

35. Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

36. Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

37. Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.

Tháng 12/2016

Luật thống kê

01/7/2016

38. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Bộ Kế họach Đầu tư

Tháng 04/2016

39. Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

40. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

01/7/2016

41. Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng

Tháng 04/2016

42. Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

43. Nghị định quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

44. Nghị định quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

45. Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

Bộ luật tố tụng hành chính

01/7/2016

46. Nghị định quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Bộ Tư pháp

Tháng 04/2016

 

  •  6755
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…