DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

215 biểu mẫu dân sự, hình sự và hành chính mới nhất

Trong năm 2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành loạt các biểu mẫu trong lĩnh vực dân sự, hình sự và hành chính.

Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng, sau đây, Dân Luật thống kê lại các biểu mẫu trong 3 lĩnh vực này và chi tiết các mẫu tại file đính kèm.

STT

Mã số mẫu

Nội dung

HÌNH SỰ

1

Mẫu số 01-HS

Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

2

Mẫu số 02-HS

Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

3

Mẫu số 03-HS

Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

4

Mẫu số 04-HS

Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

5

Mẫu số 05-HS

Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

6

Mẫu số 06-HS

Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)

7

Mẫu số 07-HS

Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

8

Mẫu số 08-HS

Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

9

Mẫu số 09-HS

Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

10

Mẫu số 10-HS

Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)

11

Mẫu số 11 -HS

Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

12

Mẫu số 12-HS

Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

13

Mẫu số 13-HS

Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

14

Mẫu số 14-HS

Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)

15

Mẫu số 15-HS

Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

16

Mẫu số 16-HS

Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

17

Mẫu số 17-HS

Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

18

Mẫu số 18-HS

Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)

19

Mẫu số 19-HS

Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)

20

Mẫu số 20-HS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

21

Mẫu số 21-HS

Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

22

Mẫu số 22-HS

Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

23

Mẫu số 23-HS

Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

24

Mẫu số 24-HS

Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm

25

Mẫu số 25-HS

Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

26

Mẫu số 26-HS

Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm

27

Mẫu số 27-HS

Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm

28

Mẫu số 28-HS

Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

29

Mẫu số 29-HS

Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

30

Mẫu số 30-HS

Quyết định trả hồ sơ vụ án

31

Mẫu số 31-HS

Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

32

Mẫu số 32-HS

Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

33

Mẫu số 33-HS

Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

34

Mẫu số 34-HS

Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)

35

Mẫu số 35-HS

Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

36

Mẫu số 36-HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

37

Mẫu số 37-HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

38

Mẫu số 38-HS

Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

39

Mẫu số 39-HS

Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

40

Mẫu số 40-HS

Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

41

Mẫu số 41-HS

Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

42

Mẫu số 42-HS

Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

43

Mẫu số 43-HS

Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)

44

Mẫu số 44-HS

Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)

45

Mẫu số 45-HS

Biên bản về việc kháng cáo

46

Mẫu số 46-HS

Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án

47

Mẫu số 47-HS

Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

48

Mẫu số 48-HS

Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

49

Mẫu số 49-HS

Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

50

Mẫu số 50-HS

Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

51

Mẫu số 51-HS

Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)

52

Mẫu số 52-HS

Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)

53

Mẫu số 53-HS

Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

54

Mẫu số 54-HS

Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

55

Mẫu số 55-HS

Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

56

Mẫu số 56-HS

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

57

Mẫu số 57-HS

Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

58

Mẫu số 58-HS

Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

59

Mẫu số 59-HS

Quyết định giám đốc thẩm

60

Mẫu số 60-HS

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

DÂN SỰ

61

Mẫu số 01

DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

62

Mẫu số 02

DS Biên bản lấy lời khai của đương sự

63

Mẫu số 03

DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

64

Mẫu số 04

DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

65

Mẫu số 05

DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

66

Mẫu số 06

DS Quyết định trưng cầu giám định

67

Mẫu số 07

DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

68

Mẫu số 08

DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

69

Mẫu số 09

DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

70

Mẫu số 10

DS Biên bản định giá tài sản

71

Mẫu số 11

DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

72

Mẫu số 12

DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

73

Mẫu số 13

DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

74

Mẫu số 14

DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

75

Mẫu số 15

DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

76

Mẫu số 16

DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

77

Mẫu số 17

DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

78

Mẫu số 18

DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

79

Mẫu số 19

DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

80

Mẫu số 20

DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

81

Mẫu số 21

DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

82

Mẫu số 22

DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

83

Mẫu số 23

DS Đơn khởi kiện

84

Mẫu số 24

DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

85

Mẫu số 25

DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện

86

Mẫu số 26

DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

87

Mẫu số 27

DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện

88

Mẫu số 28

DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

89

Mẫu số 29

DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

90

Mẫu số 30

DS Thông báo về việc thụ lý vụ án

91

Mẫu số 31

DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

92

Mẫu số 32

DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

93

Mẫu số 33

DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

94

Mẫu số 34

DS Biên bản hòa giải

95

Mẫu số 35

DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

96

Mẫu số 36

DS Biên bản hoà giải thành

97

Mẫu số 37

DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

98

Mẫu số 38

DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

99

Mẫu số 39

DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

100

Mẫu số 40

DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

101

Mẫu số 41

DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

102

Mẫu số 42

DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

103

Mẫu số 43

DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

104

Mẫu số 44

DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

105

Mẫu số 45

DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

106

Mẫu số 46

DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

107

Mẫu số 47

DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

108

Mẫu số 48

DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm

109

Mẫu số 49

DS Quyết định hoãn phiên tòa

110

Mẫu số 50

DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa

111

Mẫu số 51

DS Biên bản nghị án

112

Mẫu số 52

DS Bản án dân sự sơ thẩm

113

Mẫu số 53

DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

114

Mẫu số 54

DS Đơn kháng cáo

115

Mẫu số 55

DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

116

Mẫu số 56

DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

117

Mẫu số 57

DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

118

Mẫu số 58

DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo

119

Mẫu số 59

DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

120

Mẫu số 60

DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

121

Mẫu số 61

DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

122

Mẫu số 62

DS Thông báo về việc kháng cáo

123

Mẫu số 63

DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

124

Mẫu số 64

DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

125

Mẫu số 65

DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

126

Mẫu số 66

DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

127

Mẫu số 67

DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

128

Mẫu số 68

DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

129

Mẫu số 69

DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

130

Mẫu số 70

DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

131

Mẫu số 71

DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

132

Mẫu số 72

DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

133

Mẫu số 73

DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm

134

Mẫu số 74

DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

135

Mẫu số 75

DS Bản án phúc thẩm

136

Mẫu số 76

DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

137

Mẫu số 77

DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

138

Mẫu số 78

DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

139

Mẫu số 79

DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

140

Mẫu số 80

DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

141

Mẫu số 81

DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

142

Mẫu số 82

DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

143

Mẫu số 83

DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

144

Mẫu số 84

DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

145

Mẫu số 85

DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

146

Mẫu số 86

DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

147

Mẫu số 87

DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

148

Mẫu số 88

DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

149

Mẫu số 89

DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

150

Mẫu số 90

DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

151

Mẫu số 91

DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

152

Mẫu số 92

DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

153

Mẫu số 93

DS Quyết định giải quyết việc dân sự

HÀNH CHÍNH

154

Mẫu số 01

HC Đơn khởi kiện

155

Mẫu số 02

HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

156

Mẫu số 03

HC Thông báo trả lại đơn khởi kiện

157

Mẫu số 04

HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

158

Mẫu số 05

HC Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

159

Mẫu số 06

HC Thông báo về việc thụ lý vụ án

160

Mẫu số 07

HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

161

Mẫu số 08

HC Biên bản đối thoại

162

Mẫu số 09

HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

163

Mẫu số 10

HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

164

Mẫu số 11

HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

165

Mẫu số 12

HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

166

Mẫu số 13

HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

167

Mẫu số 14

HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

168

Mẫu số 15

HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

169

Mẫu số 16

HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

170

Mẫu số 17

HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

171

Mẫu số 18

HC Quyết định hoãn phiên toà

172

Mẫu số 19

HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa

173

Mẫu số 20

HC Biên bản phiên toà sơ thẩm

174

Mẫu số 21

HC Biên bản nghị án

175

Mẫu số 22

HC Bản án hành chính sơ thẩm

176

Mẫu số 23

HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

177

Mẫu số 24

HC Đơn kháng cáo

178

Mẫu số 25

HC Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

179

Mẫu số 26

HC Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

180

Mẫu số 27

HC Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

181

Mẫu số 28

HC Thông báo trả lại đơn kháng cáo

182

Mẫu số 29

HC Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

183

Mẫu số 30

HC Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

184

Mẫu số 31

HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

185

Mẫu số 32

HC Thông báo về việc kháng cáo

186

Mẫu số 33

HC Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

187

Mẫu số 34

HC Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

188

Mẫu số 35

HC Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

189

Mẫu số 36

HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

190

Mẫu số 37

HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

191

Mẫu số 38

HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

192

Mẫu số 39

HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

193

Mẫu số 40

HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

194

Mẫu số 41

HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

195

Mẫu số 42

HC Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

196

Mẫu số 43

HC Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

197

Mẫu số 44

HC Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

198

Mẫu số 45

HC Biên bản phiên tòa phúc thẩm

199

Mẫu số 46

HC Bản án phúc thẩm

200

Mẫu số 47

HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

201

Mẫu số 48

HC Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

202

Mẫu số 49

HC Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

203

Mẫu số 50

HC Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

204

Mẫu số 51

HC Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

205

Mẫu số 52

HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

206

Mẫu số 53

HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

207

Mẫu số 54

HC Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

208

Mẫu số 55

HC Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

209

Mẫu số 56

HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

210

Mẫu số 57

HC Quyết định buộc thi hành án hành chính

211

Mẫu số 58

HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

212

Mẫu số 59

HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

213

Mẫu số 60

HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

214

Mẫu số 61

HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

215

Mẫu số 62

HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

Căn cứ pháp lý:

- Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

- Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

- Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

  •  16058
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…