DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

04 tiêu chí nhận tài trợ, hỗ trợ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam

Ngày 21/6/2023 Bộ Nội vụ vừa có Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.
 
Theo đó, Điều lệ mới quy định 04 tiêu chí nhận tài trợ, hỗ trợ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam như sau:
 
04-tieu-chi-nhan-tai-tro-ho-tro-giai-thuong-tai-nang-nu-viet-nam
 
(1) Đối tượng tài trợ, hỗ trợ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam
 
* Đối với cá nhân phụ nữ Việt Nam:
 
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
- Tích cực tham gia các hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ, bình đẳng giới, các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước.
 
- Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng và gia đình, được mọi người tin yêu.
 
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị. Gia đình được công nhận là gia đình văn hóa.
 
* Đối với tập thể phụ nữ Việt Nam:
 
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
- Tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ, bình đẳng giới của đơn vị, ngành, địa phương hoặc cả nước; có nhiều sáng kiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động của phong trào đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương.
 
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước.
 
- Tập thể đoàn kết, mọi thành viên luôn giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ. Luôn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đơn vị, ngành, địa phương.
 
- Có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là nữ từ 60% trở lên trong đó có lãnh đạo hoặc các chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học công nghệ là nữ, có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho thành tích chung của đơn vị.
 
Bên cạnh đó, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ: Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian, điều kiện xét nhận tài trợ, hỗ trợ của Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và Quy chế hoạt động nội bộ của Quỹ.
 
(2) Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam
 
- Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.
 
- Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đối với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 
(3) Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam
 
- Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.
 
- Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch, phải được thực hiện và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
 
- Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.
 
(4) Hình thức công khai Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam
 
- Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp.
 
- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
 
- Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 
Chi tiết Quyết định 441/QĐ-BNV năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
  •  166
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…