DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

04 bước thực hiện chuyển đổi ngoại tệ

Avatar

 

Là nội dung được đưa ra tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi, Thông tư gồm 5 Chương và 13 Điều

Trong đó:

Quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ được thực hiện như sau:

* Đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết bảo lãnh chuyển đổi:

- Bước 1: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ Ngày Thanh toán, Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư xác định số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh chuyển đổi còn lại theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này, gửi Ngân hàng chuyển đổi kèm theo hóa đơn có chứng thực.

- Bước 2: Vào Ngày Đề nghị chuyển đổi, Ngân hàng chuyển đổi gửi công văn kèm theo hóa đơn có chứng thực của Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) bán số lượng ngoại tệ tương ứng với số lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh chuyển đổi còn lại (theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này).

- Bước 3: Trong phạm vi số ngày quy định tại GGU của từng dự án, vào Ngày chuyển đổi, căn cứ quy định tại GGU, trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng chuyển đổi và các quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan và bán ngoại tệ từ Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng cho Ngân hàng chuyển đổi theo Tỷ giá Thông báo.

- Bước 4: Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ Ngày Chuyển đổi, Ngân hàng chuyển đổi thực hiện bán ngoại tệ và chuyển vào Tài khoản số 2 cho Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư theo Tỷ giá Thông báo.

Ngoài ra, thông tư còn đưa ra nội dung quy định về:

- Quy trình chuyển đổi ngoại tệ đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được Chính phủ cam kết hỗ trợ chuyển đổi:

- Nguyên tắc thực hiện, trách nhiệm của các bên có liên quan bao gồm: Sở Giao dịch, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách Tiền tệ, Vụ Kế toán - Tài chính,

- Trách nhiệm của Ngân hàng chuyển đổi

- Chế độ báo cáo đối với Ngân hàng chuyển đổi, với Doanh nghiệp dự án, Nhà đầu tư, báo cáo đột xuất,..

Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

 

  •  1925
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…