Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi hành chính gây ra số 258/2021/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 258/2021/HC-PT NGÀY 02/12/2021 VỀ KHIẾU KIỆN HÀNH VI HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI HÀNH CHÍNH GÂY RA

Ngày 02 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 245/2021/TLPT-HC ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc “khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi hành chính gây ra”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2021/HC-ST ngày 31-5-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 530/2021/QĐ-PT ngày 08 tháng 11 năm 2021, giữa các đương sự:

1. Người khởi kiện: Ông Đồng Quốc M, sinh năm 1976. Địa chỉ: Chùa Q, tổ dân phố 2, thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1996. Địa chỉ: Số 276 đường N, phường N, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi, có mặt.

2. Người bị kiện:

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn K, giám đốc, vắng mặt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện: Ông Phạm Hùng T1, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện T, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện T. Địa chỉ: Thị trấn L, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Hùng T1, Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện T, có mặt.

2. Ủy ban nhân dân xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi, có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Ông Trần M1, sinh năm 1945 và bà Võ Thị Đ1, sinh năm 1947. Cùng địa chỉ: Thôn 5, xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi, đều vắng mặt.

* Người kháng cáo: Người khởi kiện ông Đồng Quốc M

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 09/9/2020, đơn khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 27/9/2020, ngày 19/10/2020 của người khởi kiện ông Đồng Quốc M và trong quá trình tố tụng, tại phiên tòa sơ thẩm bà Nguyễn Thị H là người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện ông Đồng Quốc M trình bày:

Ngày 28/6/2019, vợ chồng ông Trần M1 và ông Đồng Quốc M có làm Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng (QSD) đất, theo đó ông M1, bà Đ1 là bên tặng cho, ông M là bên được tặng cho quyền sử dụng đất thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, xã N1, diện tích 1.789m2 tọa lạc tại thôn 5, xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. Tại thời điểm giao kết hợp đồng thì thửa đất nói trên là có thật và thuộc quyền sử dụng của vợ chồng ông Trần M1, không có tranh chấp với ai. Các thông tin ghi trong Hợp đồng cũng như giấy tờ, hồ sơ liên quan đến đất và tài sản là hoàn toàn có thật, chính xác, không giả mạo. Hợp đồng tặng cho này được thực hiện và chứng nhận tại Văn phòng công chứng T dưới sự tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng giữa các bên và việc giao kết này không trái với quy định của pháp luật.

Ngày 04/7/2019, ông M nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện T (gọi tắt là Chi nhánh huyện T). Quá trình xử lý hồ sơ, Chi nhánh huyện T nhận công văn số 23/UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân (UBND) xã N1 về việc đề nghị tạm dừng lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và trả hồ sơ cho ông M.

Ngày 02/8/2019, ông M tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký biến động việc chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng tặng cho QSD đất giữa ông M và ông Trần M1, bà Võ Thị Đ1 tại Chi nhánh huyện T và theo phiếu hẹn thì phía Chi nhánh huyện T trả kết quả cho ông M vào ngày 05/9/2019. Từ tháng 10/2019, ông M liên tục đến yêu cầu được nhận kết quả trả hồ sơ nhưng cho tới nay đã hơn 01 năm mà Chi nhánh huyện T vẫn chưa trả kết quả cho ông M là vi phạm thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. Đến ngày 01/11/2019 thì ông M biết chính xác là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông M.

Do vậy, ông M khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hành vi trái pháp luật: Không trả kết quả đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận ngày 02/8/2019 trong thời hạn luật định. Buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra cho ông M số tiền là 32.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, ông M thay đổi, rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể yêu cầu Tòa án: Tuyên bố Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi vi phạm thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đồng Quốc M đã nhận ngày 02/8/2019 tại Chi nhánh huyện T và rút yêu cầu buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra với số tiền là 32.000.000 đồng.

Người bị kiện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi trình bày tại Công văn số 15/VPĐKĐ-ĐKCGCN ngày 05/01/2021 như sau:

Quá trình giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đồng Quốc M, cụ thể như sau: Ngày 04/7/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện T (gọi tắt Chi nhánh huyện T) tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đồng Quốc M. Trong thời gian giải quyết hồ sơ cho ông M, Chi nhánh huyện T nhận được Công văn số 23/UBND ngày 15/7/2019 của UBND xã N1 về việc đề nghị tạm dừng lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất và Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 06/8/2019 của UBND xã N1 về tình hình an ninh trật tự và công tác tôn giáo tại địa điểm thôn 5, xã N1. Theo đó, UBND xã N1 có nêu việc ông Đồng Quốc M nhận tặng cho quyền sử dụng đất của ông Trần M1 và bà Võ Thị Đ1 tại thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, xã N1, diện tích 1.789m2 (đất ở) nhằm mục đích để xây dựng cơ sở tôn giáo (xây dựng Chùa) và tự ý tụ tập đông người để tổ chức tụng kinh, niệm phật, gây rối an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, Chi nhánh huyện T lập phiếu trả lại hồ sơ cho ông M.

Ngày 02/8/2019, Chi nhánh huyện T tiếp tục nhận hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất nêu trên của ông M. Chi nhánh huyện T đã phối hợp cùng UBND xã N1 kiểm tra thực địa thửa đất. Tuy nhiên, tại thời điểm đó UBND xã N1 chưa có ý kiến xác nhận thông tin về thửa đất. Ngày 14/9/2020, Chi nhánh huyện T có văn bản số 180/CNTN đề nghị UBND xã N1 có ý kiến của địa phương để thực hiện hồ sơ của ông Đồng Quốc M. Ngày 15/9/2020, UBND xã N1 có Công văn số 44/UBND thống nhất đề nghị Chi nhánh huyện T thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho ông M. Ngày 22/9/2020, Chi nhánh huyện T xác lập hồ sơ; ngày 28/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M có số phát hành CY 081538, số vào sổ CS 10490, thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2, mục đích sử dụng: ONT.

Chi nhánh huyện T đã thông báo để ông M thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Ngày 13/01/2021, ông M thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai và ông Đồng Quốc Sĩ là người thân của ông M cũng đã nhận kết quả đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại Chi nhánh huyện T.

Ông Đồng Quốc M yêu cầu Tòa án tuyên bố Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi vi phạm thời hạn xử lý hồ sơ nói trên là không có cơ sở. Bởi vì, ngày 28/9/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M. Theo quy định tại Điều 9, khoản 4 Điều 10 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT - BTC - BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh huyện T đã lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai luân chuyển cho cơ quan Thuế. Ngày 09/11/2020, Chi cục Thuế khu vực T - Mộ Đức có thông báo cho ông M nộp lệ phí trước bạ nhà, đất. Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Ngày 13/01/2021, ông M thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai và ông Đồng Quốc Sĩ là người thân của ông M cũng đã nhận kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh huyện T.

Từ những căn cứ đã nêu trên, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – chi nhánh huyện T, người đại diện theo ủy quyền ông Phạm Hùng T1 trình bày:

Ông Đồng Quốc M có nộp hồ sơ thực hiện biến động và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hợp đồng tặng cho giữa ông và vợ chồng ông Trần M1 tại thửa đất 758, tờ bản đồ 21, diện tích 1.789m2, xã N1 lần đầu vào ngày 04/7/2019. Quá trình xử lý hồ sơ, Chi nhánh huyện T đã lập phiếu trả hồ sơ cho ông M và có yêu cầu ông M bổ sung sự đồng ý việc tặng cho của vợ chồng ông Trần M1 đối với các con của ông M1 là những người có tên trong hộ khẩu để tránh sự khiếu nại của các con ông Trần M1 sau này.

Ngày 02/8/2019, Chi nhánh huyện T lại tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận tặng cho QSD đất của ông Đồng Quốc M (số biên nhận: BN011708) đối với hồ sơ thửa đất như trên. Quá trình xử lý hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện T đã tổ chức phối hợp cùng UBND xã N1 để kiểm tra, xác minh hồ sơ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó UBND xã N1 chưa có ý kiến thống nhất; do vậy, Chi nhánh huyện T đã tạm dừng xử lý hồ sơ như trên.

Đến ngày 15/9/2020, UBND xã N1 có Công văn số 44/UBND về việc thống nhất thực hiện hồ sơ của ông Đồng Quốc M. Trên cơ sở đó, Chi nhánh huyện T đã lập thủ tục trình Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất cho ông Đồng Quốc M vào ngày 28/9/2020.

Ngày 09/11/2020, Chi nhánh huyện T đã lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai luân chuyển cho cơ quan Thuế. Ngày 13/01/2021, ông M thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về đất đai và ông Đồng Quốc Sĩ là người thân của ông M cũng đã nhận kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh huyện T. Đối với yêu cầu của ông Đồng Quốc M, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh huyện T đề nghị Tòa xử lý theo quy định của pháp luật.

- Ông Huỳnh Việt Cường - người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân xã N1 trình bày:

Sau khi UBND xã N1 tiếp nhận hồ sơ xin chuyển thuế đất phi nông nghiệp trong Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Trần M1 với ông Đồng Quốc M tại hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất do Văn phòng công chứng huyện T công chứng số 1849 ngày 28/6/2019 tại thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2 thì có một số nội dung cần kiểm tra như sau:

Trong Hợp đồng tặng cho thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2 đã được Văn phòng công chứng chứng thực không thể hiện tài sản gắn liền trên đất nhưng qua kiểm tra thực tế thì thửa đất trên có gắn liền với tài sản là một ngôi nhà.

Căn cứ theo Đơn xin hiến cúng đất ngày 30/3/2017 của ông Trần M1 thì nội dung xin hiến đất để làm Chùa là chưa đúng quy định và chưa được Cơ quan có thẩm quyền cho phép vì đây là đất ở tại nông thôn và cũng tại thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2 đã được Văn phòng công chứng chứng thực. Căn cứ Điều 167 Luật đất đai năm 2013 về quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định thì ông Trần M1 đã thực hiện 02 quyền đó là hiến đất để làm Chùa và tặng cho quyền sử dụng trên cùng 01 thửa đất và cùng một thời điểm.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/7/2019 do Chi nhánh huyện T chủ trì phối hợp với UBND xã N1 và ông Trần M1 thì ông Trần M1 cho biết thực hiện hợp đồng tặng cho để làm Chùa. Qua buổi làm việc ông Trần M1 đã tự ý bỏ về và không ký biên bản. Căn cứ các nội dung trên thì ngày 15/7/2019, UBND xã N1 có Công văn số 23/UBND gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện T đề nghị tạm dừng lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên để kiểm tra, xác minh đối với gia đình ông Trần M1 và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện T có phiếu trả hồ sơ.

Ngày 18/12/2019, UBND huyện T có Công văn số 2818/UBND về việc trả lời đơn của ông Đồng Quốc M với nội dung “Xin tự nguyện giao trả quyền sử dụng đất cho Nhà nước để có cơ sở xem xét việc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xin thành lập tổ chức Tôn giáo trực thuộc với tên gọi là chùa Phước Lâm”. Trong đó có đề cập đến nội dung vật kiến trúc tại thửa đất trên.

Ngày 14/9/2020, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - chi nhánh huyện T có Công văn số 180/CNTN về việc lấy ý kiến thực hiện hồ sơ tặng cho của ông Đồng Quốc M. Để có cơ sở xem xét theo nội dung đơn của ông Đồng Quốc M tại Công văn số 2818/UBND ngày 18/12/2019 của UBND huyện T; vì vậy UBND xã N1 có Công văn số 44/UBND ngày 15/9/2020 thống nhất về việc đề nghị Chi nhánh huyện T thực hiện biến động tặng cho quyền sử dụng đất của ông Đồng Quốc M theo đúng quy định. Đối với yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M, đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Ông Trần M1 và bà Võ Thị Đ1 có Văn bản trình bày ngày 08/12/2020 như sau:

Thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2 tọa lạc tại thôn 5, xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi là của vợ chồng ông bà. Thửa đất này đã được UBND huyện T cấp Giấy chứng nhận QSDĐ vào ngày 04/12/2012, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CH 07702. Ngày 28/06/2019, vợ chồng ông có lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại thửa đất nêu trên cho ông Đồng Quốc M.

Ông được biết ông M đã nộp hồ sơ đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất theo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông M và vợ chồng ông tại Chi nhánh huyện T vào ngày 02/8/2019 và theo phiếu hẹn thì phía Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện T trả kết quả cho ông M vào ngày 05/9/2019, nhưng đã hơn 01 năm mà Chi nhánh huyện T vẫn chưa trả kết quả nên ông M mới tiến hành khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc TAND tỉnh Quảng Ngãi đang thụ lý và giải quyết vụ án hành chính nói trên có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của vợ chồng ông (vì vợ chồng ông là người đã tặng cho thửa đất số 758 cho ông M) nhưng đến nay vẫn chưa làm xong việc sang tên đổi chủ, làm cho ông bà cảm thấy phiền phức và áy náy với ông M, ông bà đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 11/2021/HC-ST ngày 31-5-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định:

Căn cứ vào khoản 3, 4 Điều 3; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 30; khoản 3 Điều 32; khoản 1 Điều 115; điểm a khoản 2 Điều 116; Điều 158; khoản 2 Điều 165, Điều 173; điểm a khoản 2 Điều 193; Điều 204; Điều 206 Luật tố tụng hành chính; Điều 105 Luật đất đai năm 2013; điểm b khoản 5 Điều 60; điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Điều 14 Quyết định số 418/QĐ- UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Khoản 1 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

- Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M: Buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra cho ông Đồng Quốc M số tiền là 32.000.000 đồng.

- Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M: Buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hành vi trái pháp luật không trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận ngày 02/8/2019 trong thời hạn luật định (hành vi vi phạm thời hạn).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 14 tháng 6 năm 2021, người khởi kiện ông Đồng Quốc M có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, người khởi kiện ông Đồng Quốc M do bà Nguyễn Thị H đại diện theo ủy quyền giữ nguyên nội dung đơn khởi kiện và yêu cầu kháng cáo. Bà Nguyễn Thị H yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của người khởi kiện ông Đồng Quốc M, sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của người khởi kiện ông Đồng Quốc M và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, về phần thủ tục tố tụng ở giai đoạn xét xử phúc thẩm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của người khởi kiện ông Đồng Quốc M và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Ngày 04/7/2019, ông Đồng Quốc M nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – chi nhánh huyện T (gọi tắt là Chi nhánh huyện T). Ngày 15/7/2019, UBND xã N1 ban hành Công văn số 23/UBND gửi Chi nhánh huyện T về việc đề nghị tạm dừng lập thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất của ông Đồng Quốc M. Ngày 06/8/2019, UBND xã N1 có Báo cáo số 72/BC-UBND gửi Chi nhánh huyện T về tình hình an ninh trật tự và công tác Tôn giáo tại thôn 5, xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 02/8/2019, ông Đồng Quốc M tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất theo Hợp đồng tặng cho được lập giữa vợ chồng ông Trần M1 và ông Đồng Quốc M tại Chi nhánh huyện T. Chi nhánh huyện T đã lập phiếu tiếp nhận, trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (liên 1) vào ngày 05/9/2019. Ngày 12/9/2019, Chi nhánh huyện T có Công văn số 41/BC-CNTN gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi xin ý kiến chỉ đạo để xử lý hồ sơ của ông Đồng Quốc M. Ngày 14/9/2020, Chi nhánh huyện T có Công văn số 180/CNTN gửi UBND xã N1 về việc lấy ý kiến để thực hiện hồ sơ tặng cho của ông Đồng Quốc M. Ngày 15/9/2020, UBND xã N1 có Công văn số 44/UBND thống nhất đề nghị thực hiện hồ sơ cho ông Đồng Quốc M. Ngày 28/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất cho ông Đồng Quốc M có số phát hành CY 081538, số vào sổ CS 10490 đối với thửa đất số 758, tờ bản đồ số 21, diện tích 1.789m2 tọa lạc tại thôn 5, xã N1, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 13/01/2021, ông Đồng Quốc M đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

[2] Như vậy, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi có vi phạm thời hạn giải quyết hồ sơ nộp ngày 02/8/2019 của ông Đồng Quốc M, nhưng yêu cầu của ông Đồng Quốc M đã được giải quyết xong, ông Đồng Quốc M đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên. Do đó, bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M về việc buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hành vi trái pháp luật: Không trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận ngày 02/8/2019 trong thời hạn luật định (hành vi vi phạm thời hạn) là có căn cứ, đúng pháp luật nên Hội đồng xét xử Tòa án cấp phúc thẩm bác kháng cáo của người khởi kiện ông Đồng Quốc M và giữ nguyên quan điểm của bản án sơ thẩm.

[3] Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên người khởi kiện ông Đồng Quốc M phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật tố tụng hành chính.

1. Bác kháng cáo của người khởi kiện ông Đồng Quốc M và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 3, khoản 4 Điều 3, khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 32, khoản 1 Điều 115, điểm a khoản 2 Điều 116, Điều 158, khoản 2 Điều 165, Điều 173, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 204, Điều 206 Luật tố tụng hành chính; Điều 105 Luật đất đai năm 2013, điểm b khoản 5 Điều 60; điểm a khoản 2 Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Điều 14 Quyết định số 418/QĐ- UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đồng Quốc M về việc buộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi chấm dứt hành vi trái pháp luật: Không trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nhận ngày 02/8/2019 trong thời hạn luật định (hành vi vi phạm thời hạn).

2. Về án phí: Ông Đồng Quốc M phải chịu 300.000 đồng án phí hành chính phúc thẩm, được trừ 300.000 đồng ông Đồng Quốc M đã nộp tại Biên lai thu tiền số 0007910 ngày 28/6/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

3. Các phần quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

76
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi hành chính gây ra số 258/2021/HC-PT

Số hiệu:258/2021/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:02/12/2021
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về