Bản án 25/2017/HC-ST ngày 27/09/2017 về khiếu kiện quyết định giải quyết nại, quyết định quy hoạch, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢN ÁN 25/2017/HC-ST NGÀY 27/09/2017 VỀ KHIẾU KIỆN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, QUYẾT ĐỊNH QUY HOẠCH, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

599
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 25/2017/HC-ST ngày 27/09/2017 về khiếu kiện quyết định giải quyết nại, quyết định quy hoạch, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi

Số hiệu:25/2017/HC-ST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Cần Thơ
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 27/09/2017
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về