Bản án 20/2018/HCST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước  thu  hồi  đất;  quyết  định  giải quyết khiếu nại

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

BẢN ÁN 20/2018/HCST NGÀY 26/07/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT; QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017
Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

440
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 20/2018/HCST ngày 26/07/2018 về khiếu kiện quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước  thu  hồi  đất;  quyết  định  giải quyết khiếu nại

Số hiệu:20/2018/HCST
Cấp xét xử:Sơ thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 26/07/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về