Bản án 04/2017/DS-ST ngày 20/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản; yêu cầu chỉnh lý bản đồ địa chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH LẠNG SƠN

BẢN ÁN 04/2017/DS-ST NGÀY 20/06/2017 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT; YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN; YÊU CẦU CHỈNH LÝ BẢN ĐỐ ĐỊA CHÍNH

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

163
Bản án/Quyết định được xét lại
   
  Văn bản được dẫn chiếu
    
   Văn bản được căn cứ
    Bản án/Quyết định đang xem

    Bản án 04/2017/DS-ST ngày 20/06/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản; yêu cầu chỉnh lý bản đồ địa chính

    Số hiệu:04/2017/DS-ST
    Cấp xét xử:Sơ thẩm
    Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân Huyện Bình Gia - Lạng Sơn
    Lĩnh vực:Dân sự
    Ngày ban hành:20/06/2017
    Là nguồn của án lệ
     Bản án/Quyết định sơ thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về