08/12/2023 16:04

Yêu cầu về chất lượng và phân hạng sầu riêng thế nào?

Yêu cầu về chất lượng và phân hạng sầu riêng thế nào?

Tôi muốn biết yêu cầu chất về chất lượng và phân hạng sầu riêng thế nào?_Đức Hải(Hà Nam)

Chào anh ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Yêu cầu về chất lượng sầu riêng

Theo Mục 3.1 Tiêu chuẩn TCVN 10739 : 2015 quy định yêu cầu về chất lượng sầu riêng như sau:

Tùy theo các yêu cầu cụ thể của từng hạng và sai số cho phép, sầu riêng quả tươi phải:

- Nguyên vẹn, núm chắc, có hoặc không có cuống;

- Lành lặn, không bị thối hỏng hoặc dập nát đến mức không phù hợp để sử dụng; sạch, không có tạp chất lạ nhìn thấy bằng mắt thường;

- Không bị sinh vật hại gây ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của sản phẩm;

- Không bị hư hỏng bởi sinh vật hại;

- Không bị ẩm bất thường ở ngoài vỏ, trừ khi bị ngưng tụ nước do vừa đưa ra khỏi kho lạnh;

- Không có mùi hoặc vị lạ;

- Rắn chắc;

- Không bị hư hỏng do nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao;

- Khi chín, không cho phép những bất thường của thịt quả như: thịt quả bị sượng, bị nám, ruột quả chảy nước. Nếu có một hay nhiều hư hỏng thì tổng hư hỏng không quá 5 % tỷ lệ ăn được của quả.

Sầu riêng quả tươi phải đạt được độ phát triển và độ chín thích hợp, tương ứng với các đặc tính của giống hoặc loại thương phẩm và vùng trồng. Quả có thể chín sau thu hoạch với chất lượng được chấp nhận.

Mức độ phát triển và trạng thái của sầu riêng quả tươi phải đảm bảo:

- Chịu được vận chuyển và bốc dỡ;

- Đến được nơi tiêu thụ với trạng thái tốt.

2. Phân hạng sầu riêng thế nào?

Theo quy định tại Mục 3.2  Tiêu chuẩn TCVN 10739 : 2015 thì sầu riêng được phân thành 3 hạng như sau:

Sầu riêng hạng “đặc biệt”: Sầu riêng quả tươi thuộc hạng này phải có chất lượng cao nhất theo đặc trưng của mỗi giống. Mỗi quả phải có tối thiểu 4 ngăn múi. Đối với các giống Kanyao và Pradumtong, mỗi quả phải có tối thiểu 5 ngăn múi. Các gai phải phát triển đầy đủ và không bị nứt ở chân gai. Quả không có khuyết tật, trừ các khuyết tật rất nhỏ trên vỏ quả không ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày sản phẩm trong bao bì.

Sầu riêng hạng I: Sầu riêng quả tươi thuộc hạng này phải có chất lượng tốt với những đặc trưng của giống. Mỗi quả phải có tối thiểu 3 ngăn múi, nhưng không ảnh hưởng đến hình dáng quả. Đối với các giống Kanyao và Pradumtong, mỗi quả phải có tối thiểu 4 ngăn múi. Các gai phải phát triển đầy đủ và không bị nứt ở chân gai. Cho phép có các khuyết tật nhỏ trên vỏ quả, miễn là không ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài, chất lượng, sự duy trì chất lượng và cách trình bày sản phẩm trong bao bì.

Sầu riêng hạng II: Sầu riêng quả tươi thuộc hạng này không đáp ứng được các yêu cầu trong các hạng cao hơn nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu quy định trong Mục 3.1 Tiêu chuẩn TCVN 10739 : 2015 tùy theo đặc trưng của từng giống. Mỗi quả phải có tối thiểu 2 ngăn múi. Đối với các giống Kanyao và Pradumtong, mỗi quả phải có tối thiểu 3 ngăn múi. Cho phép có những khuyết tật rất nhỏ trên vỏ quả nhưng không làm ảnh hưởng đến thịt quả.

Ngoài ra, phân hạng sầu riêng cũng có chỉ số sai sót cho phép về chất lượng quy định tại Mục 5.1 Tiêu chuẩn TCVN 10739 : 2015 như sau:

Sầu riêng hạng “đặc biệt”: Cho phép 10 % số lượng hoặc khối lượng sầu riêng quả tươi trong mỗi lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của hạng “đặc biệt”, nhưng đạt chất lượng hạng I hoặc nằm trong giới hạn sai số cho phép của hạng I.

Sầu riêng hạng I: Cho phép 10 % số lượng hoặc khối lượng sầu riêng quả tươi trong mỗi lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của hạng I, nhưng đạt chất lượng hạng II hoặc nằm trong giới hạn sai số cho phép của hạng II.

Sầu riêng hạng II: Cho phép 10 % số lượng hoặc khối lượng sầu riêng quả tươi trong mỗi lô sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của hạng II cũng như các yêu cầu tối thiểu, nhưng không có quả bị thối hoặc bất kỳ hư hỏng nào khác dẫn đến không thích hợp cho việc sử dụng.

Xem chi tiết tại Tiêu chuẩn TCVN 10739 : 2015.

Hứa Lê Huy
128

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn