14/02/2024 14:08

Xốt trộn salad là gì? Tiêu chuẩn chất lượng xốt trộn salad

Xốt trộn salad là gì? Tiêu chuẩn chất lượng xốt trộn salad

Tôi muốn hỏi xốt trộn salad là gì? Tiêu chuẩn chất lượng xốt trộn salad theo quy định pháp luật hiện hành? "Bình An-Long An"

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Xốt trộn salad là gì?

Theo quy định tại TCVN 8740:2011 thì Xốt trộn salad (salad dressing) là sản phẩm thu được bằng cách nhũ hóa dầu thực vật trong giấm ăn hoặc nước chanh, có thể được bổ sung các thành phần gia vị khác.

Nguyên liệu chính trong xốt trộn salad gồm:  

- Dầu thực vật đáp ứng được các yêu cầu trong TCVN 7597:2007 (CODEX STAN 210-1999, Amended.2-2005); (Tiều chuẩn TCVN 7597:2007 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi TCVN 7597:2013)

- Giấm ăn hoặc nước chanh;

- Nước uống.

Ngoài ra, có thể có các nguyên liệu tùy chọn như: 

- Trứng gà, lòng đỏ trứng gà tươi hoặc sản phẩm trứng gà;

- Đường;

- Muối thực phẩm;

- Gia vị, rau gia vị;

- Rau và quả, gồm cả nước rau và nước quả;

- Mù tạt;

- Sản phẩm sữa.

2. Tiêu chuẩn chất lượng xốt trộn salad theo TCVN 8740:2011

- Yêu cầu cảm quan đối với xốt trộn salad

Các chỉ tiêu cảm quan đối với xốt trộn salad được quy định như sau:

Bảng 1 - Các chỉ tiêu cảm quan

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Màu sắc

Màu đặc trưng của nguyên liệu được sử dụng

2. Mùi

Đặc trưng cho sản phẩm

3. Vị

Đặc trưng cho sản phẩm

4. Trạng thái

Sệt, mịn, đồng nhất, không tách pha

- Yêu cầu về hóa học đối với xốt trộn salad

Các chỉ tiêu hóa học đối với xốt trộn salad được quy định như sau:

Bảng 2 - Các chỉ tiêu hóa học

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Hàm lượng chất béo tổng số, % khối lượng, không nhỏ hơn

15

2. Hàm lượng axit, % khối lượng tính theo axit axetic, không lớn hơn

1,0

- Yêu cầu về kim loại nặng đối với xốt trộn salad

Hàm lượng tối đa của các loại kim loại nặng đối với xốt trộn salad được quy định trong bản dưới đây.

Bảng 3 - Hàm lượng kim loại nặng

Tên kim loại

Mức tối đa

1. Asen, mg/kg sản phẩm

1,0

2. Chì, mg/kg sản phẩm

2,0

3. Đồng, mg/kg sản phẩm

20

- Yêu cầu về vi sinh vật đối với xốt trộn salad

Yêu cầu vi sinh vật đối với xốt trộn salad được quy định trong bảng sau.

Bảng 4 - Yêu cầu vi sinh vật

Tên chỉ tiêu

Mức

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/g sản phẩm, không lớn hơn

1 x 103

2. Salmonella, tính trong 25 g sản phẩm (chỉ áp dụng đối với sản phẩm sử dụng trứng gà và sản phẩm trứng gà)

không được có

3. Nấm men và nấm mốc, CFU/g sản phẩm, không lớn hơn

10

(*) TCVN 8740:2011 áp dụng cho sản phẩm xốt trộn salad được dùng làm gia vị.

Bùi Thị Như Ý
235

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn