13/11/2023 14:34

Xác định độ lọt khí của cửa sổ và cửa đi theo tiêu chuẩn quốc gia

Xác định độ lọt khí của cửa sổ và cửa đi theo tiêu chuẩn quốc gia

Cho tôi hỏi: Phương pháp thông dụng để xác định độ lọt khí của cửa sổ làm bằng kính theo tiêu chuẩn quốc gia hiện nay? Chí Linh – Hải Phòng.

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Độ lọt khí là gì? Nguyên tắc, thiết bị và dụng cụ thử độ lọt khí

Tại Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021 quy định như sau:

Độ lọt khí (air permeability) là lượng không khí lọt qua mẫu cửa đã được đóng kín và cài chặt dưới tác động của áp suất thử. Độ lọt khí được tính bằng mét khối trên giờ (m3/h).

Nguyên tắc thử

Áp dụng dãy áp suất thử xác định (áp suất dương và áp suất âm) và tại mỗi giá trị áp suất thử dùng thiết bị thử phù hợp để đo độ lọt khí.

Phân cấp độ lọt khí

Thiết bị và dụng cụ thử độ lọt khí

- Buồng thử có một phía mở để lắp mẫu thử. Buồng này được chế tạo sao cho chịu được áp suất thử mà không bị biến dạng làm ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Dụng cụ điều chỉnh áp suất để kiểm soát áp suất thử đối với mẫu thử.

- Bộ chuyển đổi áp suất để tạo sự thay đổi nhanh áp suất thử nhưng được kiểm soát trong giới hạn xác định.

- Lưu lượng kế để đo lưu lượng dòng khí vào hoặc ra khỏi buồng thử với độ chính xác ± 5 % (được hiệu chuẩn ở + 20 °C, 101 kPa).

- Dụng cụ đo áp suất để đo áp suất thử tác dụng lên mẫu thử, với độ chính xác ± 5 %.

- Phương tiện làm kín các liên kết với mẫu, nếu cần.

2. Cách tiến hành xác định độ lọt khí của cửa sổ và cửa đi

Tại Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021 quy định về cách tiến hành như sau:

- Yêu cầu chung

+ Nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh mẫu thử là từ 10 °C đến 30 °C và độ ẩm tương đối (RH) là từ 25 % đến 75 %, mẫu được bảo dưỡng trong điều kiện nêu trên trong vòng ít nhất 4 giờ ngay trước khi thử.

+ Nhiệt độ được đo với sai lệch ± 3 °C và độ ẩm tương đối được đo với sai lệch ± 5 %. Áp suất không khí được đo với sai lệch ± 1 kPa.

+ Áp suất thử tăng dần theo các bước sau hơn bước trước là 50 Pa cho đến khi đạt 300 Pa, từ 300 Pa trở lên thì áp dụng mức tăng 150 Pa.

+ Xác định độ lọt khí chính xác đến 10 %.

- Độ lọt khí của buồng thử

Việc xác định qui trình thử nghiệm áp dụng phụ thuộc vào mức độ xác định của lọt khí của buồng thử.

- Buồng thử có độ lọt khí biết trước

+ Nếu độ lọt khí biết trước nhỏ hơn 5 % so với độ lọt khí lớn nhất cho phép trên toàn bộ giải phân cấp áp dụng cho thì độ lọt khí của buồng thử được coi là không.

+ Khi điều kiện này không đảm bảo thì tiến hành đo độ lọt khí của buồng thử như quy định ở mục 8.2.2 Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021, trừ khi đã biết độ lọt khí và độ lọt khí gần như không đổi trong phạm vi độ chính xác của phép đo trong phòng thử nghiệm.

+ Không cho phép buồng thử có độ lọt khí vượt quá 30 % của độ lọt khí tổng của mẫu thử và buồng thử

- Buồng thử có độ lọt khí không biết trước

+ Dùng băng dính (tấm phủ) bịt kín tất cả các liên kết của mẫu thử hoặc dùng tấm kín phủ lên toàn bộ mẫu thử. Đo độ lọt khí của buồng thử bằng áp suất thử dương theo quy định ở mục 8.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021. Đo độ lọt khí của buồng thử bằng áp suất thử âm như quy định ở mục 8.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021 khi cần thiết.

+ Tháo băng dính hoặc tấm kín phủ mẫu thử.

-  Đo độ lọt khí tổng của mẫu thử và buồng thử với áp suất dương

+ Mở và đóng tất cả các phần mở của mẫu thử ít nhất một lần trước khi khóa chúng ở vị trí đóng.

+ Đo độ lọt khí của mẫu thử bằng áp suất thử dương như quy định ở 8.3.1; quy trình thử nghiệm tham khảo Phụ lục A.

- Đo độ lọt khí

Tiến hành 3 lần xung áp suất, mỗi lần áp suất lớn hơn 10% so với áp suất thử lớn nhất áp dụng trong phép thử hoặc 500 Pa, lấy giá trị lớn hơn. Thời gian để áp suất đạt giá trị lớn nhất không ít hơn 1 s và áp suất này được duy trì ít nhất trong vòng 3 s. Tiến hành các bước áp suất thử dương như quy định ở mục 8.1 Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021. Đo và ghi lại độ lọt khí tại từng bước. Thời gian tiến hành từng bước phải đủ để áp suất thử ổn định trước khi đo độ lọt khí.

-  Đo độ lọt khí tổng của mẫu thử và buồng thử với áp suất âm

Chỉ thực hiện phép thử này khi có yêu cầu. Mở và đóng tất cả các phần mở của mẫu thử ít nhất một lần trước khi đảm bảo chúng ở vị trí đóng. Đo độ lọt khí của mẫu thử và buồng thử bằng áp suất âm như quy định ở mục 8.3.1 Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021; quy trình thử nghiệm tham khảo Phụ lục A ban hành kèm theo Tiêu chuẩn TCVN 7452-1:2021.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
585

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn