28/04/2021 09:37

VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự

VKSNDTC hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự

Ngày 22/4/2021, VKSNDTC ban hành Hướng dẫn 23/HD-VKST hướng dẫn kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.

Theo đó, để thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác kiểm sát biên bản phiên tòa các vụ án hình sự, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời góp phần nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân các cấp về công tác kiểm sát biên bản phiên tòa xét xử các vụ án hình sự.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 23/HD-VKST được ban hành ngày 22/4/2021.

Thu Linh
1322


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về