29/05/2021 11:14

VKSNDTC hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế

VKSNDTC hướng dẫn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế

Ngày 12/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn 24/HD-VKSTC hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế.

Theo đó, văn bản này hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án tranh chấp thừa kế, hướng dẫn để KSV, Kiểm tra viên, công chức của VKS khi được phân công kiểm sát việc giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế áp dung thực hiện.

Hướng dẫn 24/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án tranh chấp chia di sản thừa kế theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Xem chi tiết tại Hướng dẫn 24/HD-VKSTC ngày 12/5/2021 dưới file đính kèm.

Thu Linh
209


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về