13/05/2021 16:44

VKSNDTC giải đáp vướng mắc trong giải quyết vụ án hình sự

VKSNDTC giải đáp vướng mắc trong giải quyết vụ án hình sự

Ngày 27/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có Công văn 1648/VKSTC-V7 trả lời thỉnh thị giải đáp vướng mắc trong giải quyết vụ án hình sự của VKSND tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời 03 nội dung sau:

1. Xác định người bị hại trong vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Xử lý hành vi thuê người làm giả giấy tờ để thực hiện các vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Có truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu với lỗi cố ý gián tiếp hay không?

Xem chi tiết tại Công văn 1648/VKSTC-V7 ban hành ngày 27/4/2021.

Thu Linh
7760

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn