23/04/2021 15:10

VKSND Bình Phước thông báo rút kinh nghiệm một số vi phạm trong công tác

VKSND Bình Phước thông báo rút kinh nghiệm một số vi phạm trong công tác

Ngày 15/4/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước ra Thông báo 76/TB-VKS-P7 rút kinh nghiệm một số vi phạm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Theo đó, những nội dung được thông báo rút kinh nghiệm gồm:

- Về áp dụng pháp luật

- Về áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

- Bản án nhận định không đúng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS

- Việc giải quyết phần bồi thường dân sự, án phí trong bản án còn thiếu sót

- Về tình tiết phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng

- Những vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên

- Xác định không đúng tội danh

Xem chi tiết tại Thông báo 76/TB-VKS-P7 ngày 15/4/2021.

Thu Linh
201


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về