17/07/2021 14:35

Viện cấp cao 3 rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất

Viện cấp cao 3 rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất

Ngày 30/6/2021, VKSND cấp cao tại TP. HCM có Thông báo 44/TB-VC3-V2 rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông Huỳnh Văn Tài và bị đơn ông Nguyễn Văn Danh xảy ra tại Đồng Tháp.

Nội dung vụ án:

Năm 1985 mẹ ông Huỳnh Văn Tài là bà Phạm Thị Xuân có cho ông 12.000m2 đất, tứ cận đầu trên giáp ông Hai Bé, đầu dưới giáp ông Hai Thới, một đấu giáp kênh 1.500, một đấu giáp kênh 1.000. Năm 1987 công trình thủy lợi nội đồng thi công đã cắt đất của ông thành 02 phần là bờ Đông và bờ Tây của kênh xáng múc. Phần bờ Đông diện tích 1.055m2, (đo thực tế là 1.124m2), ông đi đăng ký nhưng Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đốc Binh Kiều không đồng ý với lý do đất có tranh chấp, khi ông vào canh tác thì ông Nguyễn Văn Danh và bà Nguyễn Thị Bé ngăn cản cho rằng phần đất trên ông Danh đã nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Xuân.

Tuy nhiên ông cùng với bà Xuân đều xác nhận không chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông Danh nên yêu cầu ông Danh trả lại diện tích 1.124m2 tại thửa 1090 tờ bản đồ số 2, tọa lạc ấp 1, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (Thửa 1090) và yêu cầu được sở hữu toàn bộ số cây tạp có trên đất vì thực tế đất tranh chấp không ai canh tác bị bỏ hoang từ năm 1987 cho đến nay.

Ông Nguyễn Văn Danh và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Bé cùng các thành viên trong hộ ông Danh không đồng ý trả đất cho ông Tài với lý do Thửa 1090 vợ chồng ông Danh nhận chuyển nhượng của bà Phạm Thị Xuân vào năm 1986, giá nhận chuyển nhượng là 40 gia lúa, có làm giấy tay, hiện trạng lúc nhận chuyển nhượng là đất bỏ hoang. Năm 1995 ông đã nộp giấy tay cho địa chính xã Đốc Binh Kiều khi đăng ký quyền sử dụng đất và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Vấn đề cần rút kinh nghiệm: Khi ông Danh đăng ký quyền sử dụng đất thì ông Tài không khiếu nại hay thắc mắc gì, ông Tài đăng ký quyền sử dụng đất cũng không đăng ký mảnh đất nêu trên.

Xem chi tiết tại: Thông báo 44/TB-VC3-V2 ngày 30/6/2021.

Thu Linh
368


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về