16/09/2021 14:58

Viện cấp cao 3 rút kinh nghiệm các vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa án trong 6 tháng đầu 2021

Viện cấp cao 3 rút kinh nghiệm các vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm tuyên hủy, sửa án trong 6 tháng đầu 2021

Ngày 13/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM có Thông báo 57/TB-VC3-V3 rút kinh nghiệm các vụ án hành chính sơ thẩm bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án, sửa án trong 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, qua kết quả xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy các dạng vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm dẫn đến Tòa án cấp phúc thẩm phải tuyên hủy án và sửa án đó là:

- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như: Việc đình chỉ giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật; đưa thiếu hoặc không đưa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; thụ lý giải quyết vụ án khi người khởi kiện không có quyền khởi kiện hay thụ lý giải quyết vụ án khi sự việc đã được giải quyết bằng một bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

- Vi phạm trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật như: Việc thu thập chứng cứ không toàn diện, đầy đủ; việc nhận định đánh giá chứng cứ không đúng pháp luật, không có căn cứ hay việc áp dụng không đúng các quy định của pháp luật trong giải quyết vụ án hành chính.

Xem chi tiết tại file đính kèm.

Thu Linh
390


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về