22/05/2023 15:00

UBTVQH thống nhất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023

UBTVQH thống nhất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023

Tôi nghe nói sẽ giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Vậy chính sách này sẽ áp dụng với các loại hàng hóa nào và bắt đầu áp dụng từ khi nào? “Lan Anh-Hà Nôi”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

Xem thêm: Đã có Nghị định 44/2023/NĐ-CP về giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023

Hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 01/7/2023

 

Ngày 13/5/2023, Tại phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản 2298/TB-TTKQH ngày 17/5/2023 thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Thông báo 2298/TB-TTKQH: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/TB_2298_TB_TTKQH-ve-giam-thue-gtgt-tu-10%25-xuong-8%25.docx

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của UBTVQH để các cơ quan, tổ chức biết và thực hiện:

UBTVQH thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục rút gọn và đưa nội dung này vào nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội. 

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm để bảo đảm tuân thủ thời gian trình hồ sơ theo quy định.

UBTVQH thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023. 

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

Như vậy, Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Thông báo 2298/TB-TTKQH ngày 17/5/2023

Nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Theo Thông báo 2298/TB-TTKQH ngày 17/5/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội thì:UBTVQH thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.”

Thông báo 2298/TB-TTKQH: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/TB_2298_TB_TTKQH-ve-giam-thue-gtgt-tu-10%25-xuong-8%25.docx

Như vậy, đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% sẽ áp dụng như nội dung tại Nghị quyết 43/2022/QH15.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%). Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT từ ngày 01/7/2023

Theo đó, nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/7/2023 gồm: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

>>Xem thêm:

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022

Danh mục hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống 8% theo Nghị định 15/2022

Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn theo Công văn 1798/TCT-TTKT

Doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở chính sẽ bị đóng mã số thuế?

Bùi Thị Như Ý
60223

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn