31/10/2023 17:45

Top 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam

Top 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất Việt Nam

Tôi muốn biết Big 4 hiện này là những ngân hàng nào? Lãi suất ngân hàng nhà nước đang được áp dụng? “Mỹ Vân-Quảng Ngãi”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Ngân hàng nhà nước là gì?

Theo Điều 2 Luật ngân hàng nhà Việt Nam 2010 được hướng dẫn bởi Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP thì “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng); thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.”

Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, tại Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định cơ cấu, tổ chức của Ngân hàng nhà nước bao gồm:

+ 20 đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương gồm: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, ...

+ 05 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước gồm: Viện Chiến lược ngân hàng, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

2. Top 4 ngân hàng thương mại Nhà nước lớn nhất hiện nay (Big 4)

Hệ thống ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam bao gồm:

- Các ngân hàng Quốc doanh: là ngân hàng thương mại được mở bằng 100% nguồn vốn từ ngân sách của nhà nước, bao gồm:

+ Agribank - NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

+ GP Bank - NH TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu

+ Oceanbank - NH TNHH MTV Đại dương

+ CB Bank - NH TNHH MTV Xây dựng

- Ngân hàng Thương mại cổ phần sở hữu vốn nhà nước trên 50%, bao gồm:

+ Vietcombank - NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

+ Vietinbank - NH TMCP Công thương Việt Nam

+ BIDV - NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Ngân hàng chính sách xã hội là ngân hàng do Nhà nước thành lập để cho những người thuộc đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bao gồm:

+ VBSP - NH Chính sách Xã hội Việt Nam

+ VDB - NH Phát triển Việt Nam

Big4 ngân hàng được xem là một nhóm gồm 4 những ngân hàng lớn có những yếu tố như bề dày lịch sử, thế mạnh, doanh thu, quy mô và khả năng tăng trưởng lớn nhất hiện nay tại Việt Nam.

Thông thường các ngân hàng thuộc Big4 sẽ chịu sự quản lý của Nhà nước lên đến hơn 50%. 

Hiện nay, Big4 ngân hàng thương mại thuộc nhà nước lớn nhất Việt Nam bao gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV.

3. Mức lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước hiện nay

Lãi suất cơ bản là một công cụ để thực hiện chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong ngắn hạn và chỉ áp dụng cho đồng Việt Nam. Lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước Việt Nam do Ngân hàng nhà nước công bố và làm cơ sở cho các tổ chức tín dụng khác ẩn định lãi suất kinh doanh. 

Theo Quyết định 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 quy định thì mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm và mức lãi suất này vẫn được áp dụng đến hiện nay.

Bùi Thị Như Ý
51754

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn