22/10/2020 07:39

Tổng hợp các bản án về tranh chấp ranh giới đất

Tổng hợp các bản án về tranh chấp ranh giới đất

Tranh chấp ranh giới đất là một tranh chấp rất phổ biến hiện nay. Vậy đối với những tranh chấp này khi khởi kiện, Tòa sẽ giải quyết như thế nào và với những lập luận ra sao?

1. Bản án 93/2020/DS-PT ngày 25/05/2020 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

2. Bản án 23/2020/DS-ST ngày 02/06/2020 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

 + Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

3. Bản án 55/2019/DS-PT ngày 19/11/2019 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 + Kết quả giải quyết: Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 04/2019/DS-ST ngày 29/11/2019 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Sơ thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Thái Bình.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

5. Bản án 397/2019/DS-PT ngày 04/11/2019 về tranh chấp dân sự quyền sử dụng đất, hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất và ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 + Kết quả giải quyết: Sửa một phần bản án sơ thẩm.

 6. Bản án 193/2019/DS-PT ngày 17/07/2019 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

 + Kết quả giải quyết: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của của bà Vũ Thị Ty.

7. Bản án 28/2018/DS-PT ngày 19/01/2018 về tranh chấp dân sự - ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

 + Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

8. Bản án 02/2019/DS-ST ngày 25/02/2019 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

 + Cấp xét xử: Sơ thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 + Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

9. Bản án 154/2017/DS-PT ngày 24/07/2017 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Long An.

 + Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

10. Bản án 08/DS-PT ngày 23/09/2015 về tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đât và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

 + Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang.

 + Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sáng Nguyễn
2656


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về