23/06/2020 15:55

Tổng hợp các bản án về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Tổng hợp các bản án về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp quyền sử dụng là việc người sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận thế chấp. Bên thế chấp được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp. Dưới đây là tổng hợp các bản án về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Mời các bạn tham khảo:

1. Bản án 93/2019/DS-ST ngày 21/08/2019 về tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

+ Cơ quan xét xử: Sơ thẩm

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

2. Bản án 41/2018/DSPT ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

+ Cơ quan xét xử: Phúc thẩm

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận kháng cáo của ông Lê Văn T, bà Huỳnh Thị N; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 04/2018/DS-ST ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Bạc Liêu

3. Bản án 43/2018/DS-PT ngày 13/03/2018 về yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và hủy hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

+ Cơ quan xét xử: Phúc thẩm

+ Kết quả giải quyết: Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 06/2017/DS - ST ngày 29/9/2017 của Toà án nhân dân huyện MĐ, thành phố Hà Nội.

4. Bản án 184/2017/DS-PT ngày 14/12/2017 về tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu

+ Cấp xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

+ Cơ quan xét xử: Phúc thẩm

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận đơn kháng cáo của ông Dương Hồng Q về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm vay vốn số040.11.00109A/HĐTCBL ngày 18/3/2011 giữa Ngân hàng TMCP P– Chi nhánh Đ(nay là Ngân hàng TMCP P– Chi nhánh T) với ông Đinh Quốc B và bà Trần ThịKim H vô hiệu. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 30/2017/DS-ST ngày 22-8-2017 của Tòa án nhân dân thành phố S, tỉnh Sóc Trăng.

5. Bản án 12/2019/DS-PT ngày 23/01/2019 về tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh TV

+ Cơ quan xét xử: Phúc thẩm

+ Kết quả giải quyết: Bác yêu cầu kháng cáo của ông Nguyên Văn Sáu. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 16/2018/DS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Tòa án nhân dân thị xã DH.

6. Bản án 54a/2019/DS-PT ngày 12/04/2019 về yêu cầu tuyên bố hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu

+ Cấp xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

+ Cơ quan xét xử: Phúc thẩm

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận đơn kháng cáo của các nguyên đơn là chị H’N Niê, anh Y B Niê, chị H’L Niê, chị H’N Niê, anh Y Ơ Niê, chị H’Y Niê. Giữ nguyên Bản ándân sự sơ thẩm sô 24/2018/DS-ST ngay 12/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ea Kar

Kim Huệ
5589

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn