07/04/2020 16:11

Tổng hợp các bản án người dân thắng kiện khi khởi kiện quyết định hành chính

Tổng hợp các bản án người dân thắng kiện khi khởi kiện quyết định hành chính

Người dân ta thường vẫn có quan niệm rằng không nên khởi kiện hay khiếu nại gì cơ quan hành chính nhà nước cũng như các quyết định của họ. Bởi vì chẳng thắng nổi đâu, nhưng thực tế vẫn nhiều trường hợp người dân khởi kiện và được tuyên thắng kiện. Sau đây là tổng hợp một số bản án về việc dân khởi kiện, khiếu kiện quyết định hành chính, dân thắng kiện, mọi người cùng tham khảo.

1. Bản án 11/2018/HC-PT ngày 25/10/2018 về yêu cầu hủy quyết định hành chính

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

2. Bản án 228/2019/HC-PT ngày 20/11/2019 về khiếu kiện yêu cầu hủy quyết định hành chính

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

3. Bản án 11/2018/HC-PT ngày 29/11/2018 về yêu cầu hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 06/HCST ngày 18/10/2016 về hủy quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

5. Bản án 05/2017/HC-PT ngày 16/08/2017 về khiếu kiện yêu cầu tuyên hủy Quyết định cấp Giấy CNQSĐ và Giấy CNQSDĐ

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.   

6. Bản án 02/2017/HC-ST ngày 15/05/2017 về khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa – Vũng tàu.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

7. Bản án 10/2017/HC-ST ngày 25/09/2017 về khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

8. Bản án 13/2018/HC-ST ngày 27/06/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính; quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

9. Bản án 23/2018/HC-ST ngày 09/11/2018 về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyễn Sáng

4594


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về