20/11/2018 10:11

Tổng hợp các án lệ kinh doanh, thương mại

Tổng hợp các án lệ kinh doanh, thương mại

Nhằm bổ trợ cho việc học tập và nghiên cứu của người đọc dưới đây là nội dung tổng hợp các án lệ đã và mới được công bố trong các vụ án kinh doanh, thương mại:

1. Án lệ 08/2016/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng;

2. Án lệ 09/2016/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa;

3. Án lệ 11/2017/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng tín dụng;

4. Án lệ 12/2017/AL về vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa;

5. Án lệ 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ;

6. Án lệ 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản.

Loan Đỗ
5349


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về