27/07/2020 15:43

Tổng hợp bản án về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Tổng hợp bản án về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động giữa NSDLĐ và NLĐ được quy định tại Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012. Tuy nhiên, do không hiểu và áp dụng sai các quy định pháp luật lao động mà các tranh chấp liên quan đến vấn đề này diễn ra rất phổ biến.

Dưới đây là một số bản án về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, mời các bạn tham khảo:

TH1: Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

1. Bản án 01/2020/LĐ-PT ngày 19/03/2020 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Trong suốt quá trình làm việc tại Công ty B, bà H luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, không vi phạm hoặc bị kỷ luật…. Ngày 06/05/2018, Công ty B cho người mời bà lên làm việc, ép buộc và hướng dẫn bà ký Biên bản thỏa thuận nghỉ việc để hợp thức hóa các quyết định đơn phương chấm dứt lao động.

- Kết quả giải quyết: Sửa bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa tuyên. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

2. Bản án 01/2020/LĐ-PT ngày 14/01/2020 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Bà Ph làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn S Vina. Ngày 27/12/2018, bà Ph bị ốm nên gửi email cho Giám đốc quản lý điều hành để xin nghỉ từ ngày 27/12/2018 đến ngày 10/01/2019. Tuy nhiên, ngày 11 khi vào Công ty làm việc, bà bị Công ty ép buộc, gây áp lực buộc bà Ph viết đơn xin nghỉ việc, nếu không viết đơn xin nghỉ việc thì Công ty sẽ chuyển bà Ph xuống làm tổng vụ hoặc nhân viên vệ sinh.

- Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn bà Dương Hồng Ph. Giữ nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 02/2019/LĐ-ST ngày 21/8/2019 của Tòa án nhân dân thị xã BC, tỉnh Bình Dương. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Dương Hồng Ph về việc buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn S Vina thanh toán tiền lương từ ngày 11/01/2019 đến ngày 28/02/2019. Buộc Công ty thanh toán cho bà Dương Hồng Ph số tiền 22.280.337 đồng.

- Lý do kinh tế, thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ

1. Bản án 20/2018/LĐ-PT ngày 20/08/2018 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Anh H ký kết hợp đồng lao động với Công ty cổ phần C thời hạn là 01 năm, vị trí công việc là nhân viên ghi thu phòng giao dịch khách hàng. Khi làm việc, anh không vi phạm quy định, quy chế công ty. Ngày 17/5/2016, Công ty ban hành Nghị quyết số 06/QĐ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng lao động sau khi tái cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí lại lao động, sau đó Công ty ra thông về việc cho nhiều người lao động thôi việc. Sau đó lập biên bản “về việc triển khai quyết định cho người lao động nghỉ dôi dư theo phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí việc làm”, anh không nhận quyết định với lý do đang yêu cầu và chờ kết luận của UBND tỉnh Cà Mau.

- Kết quả giải quyết: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của Công ty cổ phần C (Bị đơn). Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 23/2018/LĐ-ST ngày 14/6/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Bản án 07/2018/LĐ-PT ngày 04/06/2018 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Trong khoảng thời gian năm 2015 và 2016, tình hình kinh doanh của Khách sạn B V không thuận lợi dẫn tới việc phải cho Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí T thuê khách sạn vào ngày 30-10-2015 theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 188/HĐDV. Công ty T vẫn nhận toàn bộ người lao động hiện hữu. Do ông C không đồng ý làm cho Công ty T nên Công ty Bưu diện chấm dứt hợp đồng lao động.

- Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn C. Công ty cổ phần Du lịch B ban hành Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Văn C đúng với quy định pháp luật.

- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc

1. Bản án 187/2018/LĐ-PT ngày 02/02/2018 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ông K và Công ty Cổ phần T ký kết Hợp đồng lao động thời hạn là 12 tháng. Ngày 21/01/2016, Công ty ra Thông báo số 37/TB-TGĐ-TMS.2016 về việc ngưng hợp đồng lao động với ông lý do: Ban lãnh đạo công ty nhận thấy nhân sự không phù hợp với môi trường của Công ty và không phối hợp tốt với các phòng ban liên quan. Thời gian chấm dứt làm việc từ ngày 25/01/2016, thời gian chấm dứt hợp đồng lao động ngày 08/03/2016.

- Kết quả giải quyết: Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Quân 1 và không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của Cổ phần T (Bị đơn). Sửa một phần bản án lao động sơ thẩm số 1998/2017/LĐ-ST ngày 22/9/2017 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố Công ty Cổ phần T đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Thái K là trái pháp luật.

2. Bản án 10/2020/LĐ-PT ngày 31/08/2020 về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Giữa ông N.B.L với Công ty I là hợp đồng xác định thời hạn 01 năm từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/4/2020. Công việc của ông N.B.L là nhân viên lái xe. Ngày 25/10/2019, Công ty I ban hành thông báo số 01/TB-HĐLĐ/MV- 2019 về việc “đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với tài xế N.B.L” và cho ông N.B.L nghỉ việc kể từ ngày 25/11/2019. Công ty I cho rằng ông N.B.L không hoàn thành nhiệm vụ.

- Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông N.B.L đối với Công ty I về việc “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. Tuyên bố hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty I đối với ông N.B.L là trái pháp luật.

TH2: Hết thời gian thử việc

1. Bản án 39/2018/LĐ-PT ngày 12/01/2018 về tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ngày 07/9/2016, bà T bắt đầu vào làm việc cho Công ty Cổ phần, thời gian thử việc 01 tháng theo thư mời nhận việc. Sau khi hết thời gian thử việc, bà tiếp tục làm việc tại Công ty nhưng Công ty không ký hợp đồng lao động. Ngày 31/01/2017 Công ty ra Quyết định với nội dung buộc bà thôi việc với lý do trong thời gian thử việc bà T không đạt được các yêu cầu do Công ty đề ra.

- Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn bà Trang Thị Xuân T. Không chấp nhận một phần yêu cầu của bà Trang Thị Xuân T về việc buộc Công ty Cổ phần E bồi thường vi phạm thời hạn báo trước 45 ngày và trả tiền thưởng tháng 13 tương ứng với thời gian làm việc tại Công ty (03 tháng) số tiền 3.000.000 đồng.

2. Bản án 13/2020/LĐ-PT ngày 23/12/2020 về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: 

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ông P.K.V vào làm việc tại Công ty K (gọi tắt là công ty) vào ngày 06/01/2020. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc 01 tháng. Hết thời gian thử việc, hai bên không ký kết hợp đồng lao động nhưng ông P.K.V vẫn đi làm việc và công ty cũng không có ý kiến. Ngày 21/02/2020, công ty ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông P.K.V nên ông P.K.V khởi kiện yêu cầu bồi thường hợp đồng.

- Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông P.K.V đối với Công ty K về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Tuyên bố hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty K đối với ông P.K.V là trái pháp luật.

TH3: Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải

1. Bản án 372/2019/LĐ-PT ngày 03/05/2019 về tranh chấp xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ông T là nhân viên của Công ty P. Ngày 07/02/2017, tại khu vực Kho vận, ông H và ông T đã xảy ra tranh cãi với nhau. Sau khi ông T tự vệ chống trả lại và quay lưng đi thì bị ông H dùng dao bấm đâm từ sau lưng đâm tới làm ông T bị thương nặng. Ngày 16/02/2017, Công ty gọi ông T và ông H đến để viết tường trình và hòa giải. Ngày 17/2/2017, Công ty P gọi ông T và ông H đến tham dự một buổi xử lý kỷ luật lao động. Kết quả là ông T và ông H bị sa thải. Công ty P đã không thông báo trước vì thế ông T không có thời gian tìm hiểu kiến thức luật lao động nên đã ký tên vào biên bản xử lý kỷ luật.

- Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

2. Bản án 01/2019/LĐ-PT ngày 17/07/2019 về tranh chấp xử lý kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Anh Đ làm việc tại Công ty Cổ phần khu công nghiệp TBS ST từ ngày 01/7/2016, giữa hai bên có ký Hợp đồng lao động có thời hạn. Đến ngày 03/7/2018, anh Đ nhận được Phiếu tạm điều chuyển công tác nội bộ của Công ty. Đến ngày 06/7/2018, anh Đ bắt đầu công việc mới nhưng do sức khỏe không phù hợp với công việc đó nên anh Đ đã báo cáo lên lãnh đạo Công ty ST để xin chuyển sang công việc khác nhưng không được chấp nhận, do ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh Đ đã không làm công việc mới. Ngày 13/7/2018, anh Đ nhận được Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với lý do bị sa thải.

- Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh Vũ Văn Đ. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 01/2019/LĐ-ST ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

TH4: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. Bản án 03/2017/LĐ-PT về tranh chấp lao động bồi thường thiệt hại do người lao động đơn phương dứt hợp đồng lao động

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng

- Cấp xét xử: Phúc thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ngày 29/03/2016 bà D và Công ty Đ ký hợp đồng lao động thời hạn xác định là 24 tháng kể từ ngày 01/4/2016 đến ngày 01/4/2018. Sau khi ký hợp đồng lao động bà D làm việc được một thời gian thì đến ngày 11/6/2016 bà D tự ý bỏ việc không có lý do. Công ty Đ đã nhiều lần mời bà D đến làm việc nhưng bà D không hợp tác. Ngày 17/6/2016, Công ty Đ ban hành Quyết định số 02/2016/QĐ-Đ về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà D.

- Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn Công ty TNHH Đ đối với bị đơn bà D. Sửa Bản án lao động sơ thẩm Số 02/2017/LĐ-ST ngày 08/6/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt.

2. Bản án 05/2017/LĐ-ST ngày 05/09/2017 về tranh chấp bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

- Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân Thành phố Đ

- Cấp xét xử: Sơ thẩm

- Tóm tắt nội dung: Ngày 16/7/2015 giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A và  ông Trần bảo T ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn 24 tháng  từ ngày16/7/2015 đến ngày 16/7/2017. Ngày 31/10/2016 đến ngày 4/11/2016 ông T tự ý bỏ việc không có lý do. Ông T đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có lý do. Nguyên đơn yêu cầu ông T phải bồi thường thiệt hại do Ông T đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp.

- Kết quả giải quyết:  Chấp nhận một phần yêu khởi kiện  của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A “ Yêu cầu bồi thường thiệt hại do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật” đối với ông Trần Bảo T. Buộc Trần Bảo T có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đ A 1.568.500đ và 382.730đ do vi phạm thời hạn báo trước và 298.530đ tiền đóng bảo hiểm y tế tháng 11, 12/2016. Tổng cộng là 2.249.760 đ.

Như Ý
11543

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn