24/04/2020 15:18

Tổng hợp bản án có hợp đồng chuyển nhượng QSD đất bị tuyên vô hiệu do không tuân thủ hình thức

Tổng hợp bản án có hợp đồng chuyển nhượng QSD đất bị tuyên vô hiệu do không tuân thủ hình thức

Trên thực tế có khá nhiều trường hợp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất bị tuyên vô hiệu do không công chứng, chứng thực hay còn gọi là không tuân thủ điều kiện về hình thức. Sau đây là tổng hợp bản án có hợp đồng chuyển nhượng QSD đất bị Tòa án tuyên vô hiệu do không tuân thủ hình thức, mọi người cùng tham khảo:

1. Bản án 13/2018/DS-PT ngày 12/04/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

2. Bản án 30/2019/DS-ST ngày 11/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

3. Bản án 201/2018/DS-ST ngày 15/11/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang. 

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 214/2017/DS-PT ngày 01/09/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

 + Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

5. Bản án 02/2018/DS-ST ngày 31/01/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

6. Bản án 288/2017/DS-PT ngày 23/11/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

+ Kết quả giải quyết: Bác kháng cáo của nguyên đơn.

7. Bản án 01/2018/DS-ST ngày 09/01/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm. 

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

8. Bản án 29/2019/DS-ST ngày 22/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thị xã A, tỉnh Gia Lai.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

 Nguyễn Sáng

4234


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về