19/05/2020 17:26

Tổng hợp bản án có HĐ mua bán nhà đất bị tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa

Tổng hợp bản án có HĐ mua bán nhà đất bị tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa

Mỗi địa phương đều có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa cho từng loại đất. Vậy khi các hợp đồng mua bán nhà đất không đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa thì hợp đồng đó sẽ như thế nào? Dưới đây là tổng hợp các bản án có hợp đồng mua bán nhà đất bị tòa án tuyên vô hiệu do không đủ diện tích tách thửa. Các bạn cùng tham khảo:

1. Bản án 415/2018/DS-PT ngày 23/04/2018 về tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Huỷ Bản án dân sự sơ thẩm.

2. Bản án 881/2019/DS-PT ngày 09/10/2019 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 + Kết quả giải quyết: Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm.

3. Bản án 17/2017/DS-ST ngày 11/08/2017 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 94/2018/DS-PT ngày 13/08/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

+ Kết quả giải quyết: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm.

5. Bản án 328/2019/DS-PT ngày 13/12/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

6. Bản án 10/2018/DS-PT ngày 03/07/2018 về tranh chấp yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu và quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

 7. Bản án 820/2018/DS-PT ngày 11/09/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

8. Bản án 09/2019/DS-ST ngày 03/04/2019 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

 9. Bản án 85/2019/DS-PT ngày 03/05/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyễn Sáng

3208


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về