03/06/2020 15:44

Tổng hợp 15 bản án áp dụng án lệ đất đai làm cơ sở xét xử

Tổng hợp 15 bản án áp dụng án lệ đất đai làm cơ sở xét xử

Nước ta hiện có 37 án lệ nhưng trong đó có đến 13 án lệ về đất đai, điều này cho thấy các tranh chấp đất đai là vấn đề khá phức tạp và thường xuyên xảy ra.

Dưới đây là tổng hợp 15 bản án áp dụng án lệ đất đai làm cơ sở xét xử:

* Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng

1. Bản án 71/2018/DS-PT ngày 14/08/2018 về tranh hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2. Bản án 41/2019/DS-PT ngày 12/06/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản

3. Bản án 475/2018/DS-PT ngày 14/05/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

4. Bản án 239/2019/DS-PT ngày 28/10/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp thừa kế tài sản

5. Bản án 140/2019/DS-PT ngày 31/07/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản, đòi quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại tài sản

 * Án lệ số 04/2016/AL về vụ án Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1. Bản án 34/2018/DS-PT ngày 29/08/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2. Bản án 60/2018/DS-PT ngày 05/10/2018 về đòi lại tài sản

3. Bản án 115/2018/DS-PT ngày 12/09/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4. Bản án 200/2018/DS-PT ngày 18/07/2018 về tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

* Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

1. Bản án 375/2019/DS-PT ngày 28/08/2019 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Bản án 17/2018/DSST ngày 08/11/2018 về tranh chấp di sản thừa kế, yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Bản án 13/2018/DS-PT ngày 17/10/2018 về tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

*Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng

1. Bản án 101/2019/DS-PT ngày 19/09/2019 về tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản

2. Bản án 103/2018/DS-PT ngày 21/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

* Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Bản án 26/2019/DS-PT ngày 11/06/2019 về tranh chấp hợp đồng đặt cọc

 

Sáng Nguyễn
8970


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về