08/06/2022 09:51

Tổng hợp 13 văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Hôn nhân gia đình tại Việt Nam

Tổng hợp 13 văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Hôn nhân gia đình tại Việt Nam

Nhằm mục đích phục vụ cho học tập, nghiên cứu, làm việc, dưới đây là tổng hợp toàn bộ văn bản pháp luật trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình còn hiệu lực:

Stt

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 số 52/2014/QH13

01/01/2015

2

Luật Hộ tịch năm 2014 số 60/2014/QH13

01/01/2016

3

Luật nuôi con nuôi năm 2010 số 52/2010/QH12

01/01/2011

4

Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 số 02/2007/QH12

01/07/2008

5

Nghị đinh 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

15/02/2015

6

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

15/3/2015

7

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

01/01/2016

8

Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

15/09/2020

9

Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

01/09/2020

10

Văn bản hợp nhất số 951/VBHN-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

01/01/2017

11

Nghị định 08/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

21/03/2009

 

Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

 

28/12/2013

12

Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch

16/07/2020

13

Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

15/02/2016

Như Ý
10304

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn