18/11/2020 10:50

Tổng hợp 10 bản án về tranh chấp đất hương hỏa, thờ cúng

Tổng hợp 10 bản án về tranh chấp đất hương hỏa, thờ cúng

Người dân nước ta thường có phong tục thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì vậy việc gia đình, dòng họ trích một phần đất dùng cho việc thờ cúng, hương hỏa là khá phổ biến. Sau đây là Tổng hợp 10 bản án về tranh chấp đất hương hỏa, thờ cúng, các bạn cùng tham khảo.

1. Bản án 08/2018/DS-PT ngày 30/01/2018 về tranh chấp quyền quản lý di sản thờ cúng và đòi lại tài sản

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm 

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn.

 2. Bản án 05/2018/DS-ST ngày 26/09/2018 về tranh chấp quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận một phần yêu cầu của các nguyên đơn.

3. Bản án 01/2018/DS-ST ngày 23/01/2018 về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản và tranh chấp đòi quyền sử dụng đất để quản lý di sản dùng vào thờ cúng

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

4. Bản án 127/2018/DS-PT ngày 05/07/2018 về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

+ Kết quả giải quyết: Sửa bản án sơ thẩm.

5. Bản án 1084/2017/DS-ST ngày 23/08/2017 về tranh chấp thừa kế

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

6. Bản án 1408/2017/DS-ST ngày 16/10/2017 về tranh chấp thừa kế

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

7. Bản án 108/2017/DS-PT ngày 20/07/2017 về tranh chấp di sản thừa kế

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

+ Kết quả giải quyết: Sửa bản án dân sự sơ thẩm.

8. Bản án 102/2020/DSPT ngày 21/05/2020 về tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kết quả giải quyết: Bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

9. Bản án 47/2017/DS-ST ngày 06/10/2017 về tranh chấp đòi quyền sử dụng đất

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

10. Bản án 102/2018/DS-PT ngày 03/07/2018 về tranh chấp quyền quản lý di sản

+ Cấp xét xử: Phúc thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

+ Kết quả giải quyết: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Sáng Nguyễn
2530

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về