24/04/2023 10:22

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo quy định Bộ luật Hình sự 

Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo quy định Bộ luật Hình sự 

Tôi muốn hỏi về mức hình phạt đối với tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Xin cảm ơn! _Minh Tuấn (Hà Nội) 

Chào anh, đối với yêu cầu của anh, Ban biên tập xin giải đáp đến anh một số thông tin như sau:

1. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm là gì?

Theo quy định tại Điều 213 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm sẽ cấu thành khi thoả mãn 2 điều kiện sau:

- Thực hiện một trong các hành vi:

+ Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

+ Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

+ Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

+ Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm, trừ trường hợp luật có quy định khác.

- Cá nhân chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng mà không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 174 (Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Điều 353 (Tội tham ô tài sản) và Điều 355 (Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản) của Bộ luật Hình sự 2015; Và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 200.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 400.000.000 đồng trở lên đối với pháp nhân.

2. Khung hình phạt đối với cá nhân phạm tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Khung 1: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm đối với một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

Khung 2: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Có tổ chức;

- Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

- Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

- Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

- Tái phạm nguy hiểm.

Khung 3: Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm đối với một trong các trường hợp sau:

- Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: Người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3. Khung hình phạt đối với pháp nhân phạm tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm

Khung 1: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

- Gây thiệt hại từ 400.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng.

Khung 2: Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp:

- Có tổ chức;

- Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

- Tái phạm nguy hiểm;

Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

Gây thiệt hại từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

Khung 3: Phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp:

- Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 3.000.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại 5.000.000.000 đồng trở lên.

Hình phạt bổ sung: Pháp nhân thương mại còn có thể bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Nguyễn Thị Sáng
2441

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn