24/11/2023 19:10

Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng thực hiện thế nào?

Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng thực hiện thế nào?

Tôi muốn hỏi gửi tiền gửi tiết kiệm là gì? Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng thực hiện thế nào?_Hải Hùng(Cà Mau)

 

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Tiền gửi tiết kiệm là gì?

Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại tổ chức tín dụng theo nguyên tắc được hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo thỏa thuận với tổ chức tín dụng(Ngân hàng).(Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 48/2018/TT-NHNN)

Hình thức gửi tiền tiết kiệm

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 48/2018/TT-NHNN thì hình thức gửi tiền tiết kiệm được phân loại theo:

- Thời hạn gửi tiền bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Thời hạn gửi tiền cụ thể do tổ chức tín dụng xác định;

- Tiêu chí khác do tổ chức tín dụng xác định.

Tổ chức tín dụng quy định cụ thể về từng hình thức tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định tại Thông tư 48/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo an toàn tài sản cho người gửi tiền và an toàn hoạt động cho tổ chức tín dụng.

Quy định về hình thức tiền gửi tiết kiệm phải có tối thiểu các nội dung về phương thức trả lãi, phương pháp tính lãi, kéo dài thời hạn gửi tiền, rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm, các trường hợp người gửi tiền phải thông báo trước việc rút trước hạn tiền gửi tiết kiệm.

Như vậy, tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền được người gửi tiền gửi tại ngân hàng có thỏa thuận lãi suất và kỳ hạn gửi. Người gửi tiền tiết kiệm có thể gửi theo hình thức không kỳ hạn, có kỳ hạn hoặc các hình thức khác do ngân hàng quy định.

2. Thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng thực hiện thế nào?

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 48/2018/TT-NHNN thì thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng thực hiện như sau:

Bước 1: Người gửi tiền trực tiếp đến điểm giao dịch

Người gửi tiền phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền; trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình.

Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền.

Bước 2: Đăng ký chữ ký mẫu

Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu trong trường hợp thay đổi chữ ký mẫu hoặc chưa có chữ ký mẫu được lưu tại tổ chức tín dụng. Đối với người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Bước 3: Xác minh thông tin

Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Bước 4: Thực hiện thủ tục khác

Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Bước 5: Giao thẻ tiết kiệm

Sau khi hoàn thành các bước trên, tổ chức tín dụng thực hiện việc nhận tiền gửi tiết kiệm và giao Thẻ tiết kiệm cho người gửi tiền.

Lưu ý: Đối với việc gửi tiền gửi tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp thực hiện như sau:

- Trường hợp gửi bằng tiền mặt:

+ Người gửi tiền thực hiện các thủ tục theo các bước 1, 2,3 và 4 nêu trên, sau đó xuất trình Thẻ tiết kiệm đã cấp.

+ Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi tiết kiệm, ghi nhận tiền gửi tiết kiệm vào Thẻ tiết kiệm đã cấp và giao Thẻ tiết kiệm cho người gửi tiền;

- Trường hợp gửi từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền: người gửi tiền thực hiện các thủ tục do tổ chức tín dụng hướng dẫn.

Trân trọng!

Hứa Lê Huy
628

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn