26/03/2024 18:45

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lương y năm 2024

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lương y năm 2024

Tôi cần phải làm lại giấy chứng nhận lương nhưng tôi thắc mắc rằng thủ tục cấp lại chứng nhận lương y năm 2024 quy định như thế nào? (Lan Anh - Đà Nẵng)

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận lương y năm 2024

Về thủ tục cấp giấy chứng nhận lương y đối với các đối tượng phải thi sát hạch quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT được quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2024/TT-BYT như sau:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Trình tự giải quyết:

+ Sau khi nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có thông báo cho người nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổ thư ký Hội đồng kiểm tra sát hạch phải tiến hành rà soát hồ sơ:

Trường hợp đủ điều kiện, Tổ thư ký lập danh sách trình Hội đồng.

Trường hợp không đủ điều kiện, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách của Tổ thư ký, Hội đồng kiểm tra sát hạch phải họp để giải quyết:

Trường hợp đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch thì cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT phải xây dựng kế hoạch, tổ chức thi và chấm điểm.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lương y hoặc không đủ điều kiện dự kiểm tra sát hạch thì báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để thông báo cho người nộp hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi kiểm tra sát hạch 15 ngày:

+ Trường hợp đạt kết quả kiểm tra sát hạch, Tổ thư ký trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT cấp giấy chứng nhận lương y.

+ Trường hợp không đạt kết quả kiểm tra thi sát hạch thì phải có văn bản thông báo kết quả kiểm tra sát hạch cho từng đối tượng.

Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận lương y đối với các đối tượng không phải thi sát hạch quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT được quy định tại Điều 12 Thông tư 02/2024/TT-BYT như sau:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Trình tự giải quyết:

+ Sau khi nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải có thông báo cho người đã nộp hồ sơ để yêu cầu bổ sung.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lương y cho đối tượng nộp hồ sơ theo quy định.

Về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận lương y với những đối tượng còn lại được quy định tại Điều 13 Thông tư 02/2024/TT-BYT:

- Cá nhân đề nghị cấp lại giấy chứng nhận lương y gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền nơi đã cấp qua bưu điện hoặc trực tiếp hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành cấp lại giấy chứng nhận lương y cho đối tượng nộp hồ sơ theo quy định.

Như vậy, đối với từng trường hợp cụ thể mà thủ tục cũng như hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận lương y sẽ khác nhau. Cần phải biết được mình thuộc trường hợp nào để có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và làm thủ tục theo quy trình như trên.

2. Thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận lương y 

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 02/2024/TT-BYT quy định về thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhận lương y như sau:

- Bộ trưởng Bộ Y tế giao Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp lại giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT theo mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy chứng nhận lương y đối với đối tượng quy định tại khoản 1, 4, 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BYT theo mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BYT.

Như vậy, thẩm quyền cấp lại giấy chứng nhạn lương y đối với đối tượng đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam cấp giấy chứng nhận lương y chuyên sâu trước ngày 30/06/2004 và đối tượng đã được Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam bồi dưỡng và được Ban Trị sự Trung ương Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam cấp giấy chứng nhận đạt trình độ y sỹ cấp 2 trở lên (theo phân loại của Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam) trước ngày 30/06/2004 là Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Trân trọng!

Nguyễn Phạm Hoàng Thuy
118

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn