02/04/2021 08:04

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án "tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất"

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án "tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất"

Ngày 19/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM ban hành Thông báo 08/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất”.

Theo đó, thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Đỗ Quốc Trung; bà Nguyễn Thị Em với bị đơn là ông Lại Đắc Anh Tâm; bà Trần Thị Ngọc Bích; bà Phan Thị Mỹ Châu.

Xem chi tiết tại: Thông báo 08/TB-VKS-DS ban hành ngày 19/3/2021.

Thu Linh
634


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về