03/04/2021 09:41

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp đòi lại QSDĐ và yêu cầu hủy GCN QSDĐ

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án Tranh chấp đòi lại QSDĐ và yêu cầu hủy GCN QSDĐ

Ngày 19/3/2021, VKSND cấp cao tại TP. HCM ra Thông báo 09/TB-BKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy GCN QSDĐ”.

Theo đó, thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy GCN QSDĐ” giữa nguyên đơn ông Tăng Bửu với bị đơn ông Trần Văn Quí.

Xem chi tiết tại Thông báo 09/TB-BKS-DS được ban hành ngày 19/3/2021.

Thu Linh
949


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về