08/04/2021 10:21

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ”

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ”

Ngày 19/3/2021, VKSND cấp cao tại TP. HCM ra Thông báo 12/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn bà Lâm Thị Xứng và bị đơn ông Phạm Văn Vói, bà Nguyễn Thị Hòa.

Cụ thể, năm 2002, bà Lâm Thị Xứng nhận chuyển nhượng 8.232 mét vuông đất toạ lạc tại lấp Thuận Tây, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh từ vợ chồng ông Phạm Văn Vói, bà Nguyễn Thị Hoà với giá 318.500.000 đồng.

Nguyên đơn cho rằng đã thanh toán đủ tiện nhận chuyển nhượng cho vợ chồng ông Vói có sự chứng kiến của bà Mờ, vợ chồng ông Vói đã giao đất cũng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bản Xứng để làni thủ tục sang tên. Khi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cầu để làm thủ tục, bà Xứng được biết diện tích đất chuyển nhượng có một phần nằm trong quy hoạch nên chưa được sang tên.

Đến năm 2009, Nhà nước thu hồi 3.249,3 mét vuông và trả tiền đền bù 2.269.753.000 đồng, vợ chồng ông Vói, bà Hoà là người nhận tiền đền bù theo Quyết định số 823/QĐUBND ngày 25/02/2010 và Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 01/3/2010.

Nay, bà Hứng khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông Vói, bà Hoà có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên đối với phần đất không nằm trong quy hoạch 4.982,7 mét vuông; yêu cầu huỷ Quyết định số 823 và Quyết định số 824 để công nhận cho bà Xứng được quyền nhận tiền bồi thường việc thu hồi đất là 2.269.753.000 đồng.

Xem chi tiết tại Thông báo 12/TB-VKS-DS ngày 19/3/2021.

Thu Linh
236


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về