13/04/2021 09:50

Thông báo 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản người chết để lại”

Thông báo 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản người chết để lại”

Ngày 19/3/2021, VKSND cấp cao tại TP. HCM ra Thông báo 15/TB-VKS-DS rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại”.

Theo đó, thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp về yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại” giữa nguyên đơn Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và bị đơn ông Phạm Trịnh Sơn Tùng.

Xem chi tiết tại Thông báo 15/TB-VKS-DS ban hành ngày 19/3/2021.

Thu Linh
1456

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn