07/11/2020 16:27

Thời hạn giải quyết vụ án hình sự

Thời hạn giải quyết vụ án hình sự

Khi nào khởi tố vụ án, khi nào mở phiên tòa... vẫn là luôn là những câu hỏi được nhiều người thắc mắc. Vậy thời hạn khởi tố cũng như thời hạn giải quyết vụ án là bao lâu.

Dưới đây là bảng tổng hợp thời hạn giải quyết thông thường và thời hạn giải quyết tối đa của các loại tội phạm, các bạn cùng tham khảo:

Thời hạn khởi tố

Tội ít nghiêm trọng

Tội nghiêm trọng

Tội rất nghiêm trọng

Tội đặc biệt nghiêm trọng

Thông thường

20 ngày

20 ngày

20 ngày

20 ngày

Kéo dài

≤2 tháng

≤2 tháng

≤2 tháng

≤2 tháng

Gia hạn

2 tháng

2 tháng

2 tháng

2 tháng

Thời hạn tối đa

4 tháng

4 tháng

4 tháng

4 tháng

Thời hạn điều tra

Tội ít nghiêm trọng

Tội nghiêm trọng

Tội rất nghiêm trọng

Tội đặc biệt nghiêm trọng

Thông thường

2 tháng

3 tháng

4 tháng

4 tháng

Gia hạn lần 01

2 tháng

3 tháng

4 tháng

4 tháng

Gia hạn lần 02

 

2 tháng

4 tháng

4 tháng

Gia hạn lần 03

   

4 tháng

Gia hạn lần 04

   

4 tháng

Thời hạn tối đa

4 tháng

8 tháng

12 tháng

20 tháng

Thời hạn Truy tố

Tội ít nghiêm trọng

Tội nghiêm trọng

Tội rất nghiêm trọng

Tội đặc biệt nghiêm trọng

Thông thường

20 ngày

20 ngày

30 ngày

30 ngày

Gia hạn

10 ngày

10 ngày

15 ngày

30 ngày

Thời hạn tối đa

30 ngày

30 ngày

45 ngày

60 ngày

Thời hạn chuẩn bị xét xử

Tội ít nghiêm trọng

Tội nghiêm trọng

Tội rất nghiêm trọng

Tội đặc biệt nghiêm trọng

Thông thường

30 ngày

45 ngày

2 tháng

3 tháng

Gia hạn

15 ngày

15 ngày

30 ngày

30 ngày

Thời hạn tối đa

45 ngày

2 tháng

3 tháng

4 tháng

Thời hạn mở phiên tòa

Tội ít nghiêm trọng

Tội nghiêm trọng

Tội rất nghiêm trọng

Tội đặc biệt nghiêm trọng

Thông thường

15 ngày

15 ngày

15 ngày

15 ngày

Thời hạn tối đa

30 ngày

30 ngày

30 ngày

30 ngày

Tổng thời gian thông thường

4 tháng 25 ngày

6 tháng 10 ngày

8 tháng 5 ngày

9 tháng 5 ngày

Tổng thời gian tối đa

11 tháng 15 ngày

16 tháng

21 tháng 15 ngày

31 tháng

 Ngoài ra, đối với Tội xâm phạm an ninh quốc gia thì thời hạn điều tra có thể được kéo dài thêm 4 tháng. 

Cơ sở pháp lý: Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Nguyễn Sáng

2426


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về