20/07/2023 11:59

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được tính để nâng lương công chức?

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự có được tính để nâng lương công chức?

Tôi là cán bộ xã, tôi muốn biết khi đi nghĩa vụ quân sự thì thời gian đó có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên không? “Anh Minh-Quảng Ngãi ”

Chào anh, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Theo đó, tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được bổi sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định về các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

- Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian nghỉ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội cộng dồn từ 6 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước, ở nước ngoài (bao gồm cả thời gian đi theo chế độ phu nhân, phu quân theo quy định của Chính phủ) nhưng vẫn trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị;

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo quy định pháp luật sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Tuy nhiên, nếu thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự trước ngày 15/8/2021 (ngày Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực) thì sẽ không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

2. Thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV được bổi sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV thì thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, bao gồm:

- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;

- Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự);

- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ;

- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên;

- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Lưu ý:

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau:

+ Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính;

+ Từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

Bùi Thị Như Ý
2048

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn