29/06/2023 09:57

Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến từ ngày 01/7/2023

Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến từ ngày 01/7/2023

Mới đây tôi có nghe thông tin Quốc hội thông qua thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, tôi muốn biết rõ hơn về điều kiện đăng ký và các bước thực hiện 1 buổi đấu giá? Khánh Lê – TP.HCM

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô trực tuyến từ ngày 01/7/2023

Ngày 26/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đó, quy định về trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô áp dụng đối với:

- Bộ Công an.

- Tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên được lựa chọn để đấu giá biển số xe ô tô

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đồng thời, quy định khi thực hiện đấu giá biển số xe ô tô thì các đối tượng tham gia quá trình đấu giá cần phải lưu ý những nguyên tắc sau:

- Đấu giá bằng hình thức trực tuyến;

- Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng.

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 39/2023/NĐ-CP về điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, như sau:

- Đối tượng tham gia đấu giá:

+ Người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô theo quy định của Nghị định 39/2023/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 73/2022/QH15).

Ngoài ra, theo quy định Điều 12 Nghị định 39/2023/NĐ-CP về tiền đặt trước tham gia đấu giá như sau:

+ Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng kể từ khi đăng ký tham gia cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

Trường hợp trúng đấu giá, tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

+ Việc xử lý tiền đặt trước trong các trường hợp cụ thể được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá.

Như vậy, người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân người Việt Nam phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô. Đồng thời, người tham gia đấu giá sẽ nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

3. Các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 39/2023/NĐ-CP trình tự các bước thực hiện một cuộc đấu giá biển số xe ô tô, như sau:

- Đăng ký tham gia đấu giá:

+ Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

+ Người tham gia đấu giá được cấp một tài khoản truy cập, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung khác trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá;

+ Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc để tham gia đấu giá;

+ Người tham gia đấu giá nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số xe ô tô đó;

+ Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận thông tin đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 03 ngày.

- Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến bằng tài khoản truy cập của mình và thực hiện thủ tục đấu giá theo Quy chế đấu giá.

- Tại thời điểm kết thúc cuộc đấu giá trực tuyến, Trang thông tin đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá, thông báo kết quả cuộc đấu giá, hiển thị biên bản đấu giá để người trúng đấu giá xác nhận, gửi vào hòm thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức đấu giá tài sản.

- Đấu giá viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến, xác thực vào biên bản đấu giá bằng chữ ký số để gửi cho người trúng đấu giá.

- Bộ Công an phân công cán bộ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức đấu giá: số lượng đấu giá viên, số lượng người tham gia đấu giá, kết quả đấu giá và các vấn đề khác có liên quan.

- Các trình tự, thủ tục đấu giá không được quy định tại Nghị định 39/2023/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Như vậy, người tham gia đấu giá sẽ được cấp tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản (quy trình hoàn toàn trên môi trường mạng). Người tham gia đấu giá được lựa chọn biển số xe ô tô theo nhu cầu trong danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá đồng thời sẽ phải nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số xe ô tô đã lựa chọn cho ban tổ chức.

Nguyễn Ngọc Trầm
1258

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn