02/05/2023 23:43

Thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh có được không?

Thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh có được không?

Tôi muốn thay đổi dân tộc cho con trong giấy khai sinh theo dân tộc của tôi có được không? Thủ tục thay đổi cần gì và tiến hành ra sao? “Thúy Vy_Lâm Đồng”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Trường hợp cá nhân được thay đổi dân tộc?

Theo khoản 3 Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về các trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu thay đổi dân tộc như sau:

Điều 29. Quyền xác định, xác định lại dân tộc

...

3. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong trường hợp sau đây:

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha đẻ, mẹ đẻ của mình.

Theo đó, pháp luật cho phép cá nhân có nguyện vọng được thay đổi dân tộc, song việc thay đổi dân tộc phải thuộc vào 2 trường hợp được pháp luật cho phép, cụ thể:

- Thay đổi theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau

- Thay đổi theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã xác định được cha mẹ đẻ của mình

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn được phép thay đổi dân tộc cho con của bạn theo dân tộc của mình.

2. Thẩm quyền thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh

Theo quy định tại Điều 27 và khoản 2, khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014, thẩm quyền thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh được quy định như sau:

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thẩm quyền giải quyết việc thay đổi dân tộc sẽ là ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó đã đăng ký hộ tịch trước đây.

- Đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, thẩm quyền giải quyết việc thay đổi dân tộc sẽ là ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người đó.

- Đối với người chưa đủ 14 tuổi, thẩm quyền giải quyết việc thay đổi dân tộc sẽ do ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người đó

Trường hợp của bạn, con bạn chưa đủ 14 tuổi, việc thay đổi dân tộc sẽ do ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đã đăng ký khai sinh cho bé giải quyết. Nếu con bạn từ đủ 14 tuổi trở lên, thẩm quyền sẽ thuộc về ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của con bạn.

3. Thủ tục thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh?

Căn cứ theo quy định tại Điều 28, Điều 47 Luật Hộ tịch 2014, thủ tục thay đổi dân tộc trong giấy khai sinh được thực hiện như sau:

Về hồ sơ, khi tiến hành thay đổi dân tộc cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;

Tờ khai: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/DanLuat-BanAn/2023/To-khai-thay-doi-dan-toc.doc

- Bản chính giấy khai sinh của người muốn thay đổi dân tộc;

- Văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con đối với con từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi (khoản 4 Điều 29 Bộ luật Dân sự 2015)

- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, chứng thực;

- Giấy tờ chứng minh việc thay đổi dân tộc của cá nhân đó (ví dụ: giấy xác nhận con nuôi, giấy xác nhận thôi làm con nuôi,...)

Về trình tự thay đổi dân tộc, gồm các bước sau:

Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị và nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Sau khi người có yêu cầu nộp hồ sơ xin thay đổi dân tộc, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ vừa tiếp nhận của người có yêu cầu.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cần hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung và hoàn thiện các giấy tờ còn thiếu theo quy định của pháp luật

Nếu hồ sơ đã đầy đủ, người tiếp nhận phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của mình. Sau đó, tiến hành thủ tục thay đổi dân tộc theo yêu cầu.

Bước 3: Tiến hành thay đổi dân tộc

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi dân tộc là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi dân tộc ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu (Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc)

Công chức tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi vào giấy khai sinh và cấp bản trích lục về việc thay đổi dân tộc của cá nhân đó.

Lê Thị Phương Ngân
9373

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn