17/04/2020 14:38

Tập hợp một số bản án áp dụng Án lệ hôn nhân, thừa kế làm cơ sở xét xử

Tập hợp một số bản án áp dụng Án lệ hôn nhân, thừa kế làm cơ sở xét xử

Tuy Án lệ mới được ban hành và áp dụng trong thời gian gần đây nhưng có thể thấy các án lệ đã thực sự đi vào đời sống pháp lý thông qua nhiều bản án cụ thể. Sau đây là tập hợp một số bản án đã áp dụng Án lệ hôn nhân, thừa kế làm cơ sở xét xử. Các bạn cùng tham khảo.  

 *Án lệ số 03/2016/AL về vụ án ly hôn

1. Bản án 15/2019/HNGĐ-PT ngày 31/07/2019 về ly hôn, tranh chấp tài sản chung khi ly hôn

2. Bản án 14/2019/HNGĐ-PT ngày 24/05/2019 về ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung khi ly hôn

3. Bản án 23/2018/HNGĐ-PT ngày 26/11/2018 về tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn

4. Bản án 470/2017/DS-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

5. Bản án 06/2017/DS-PT ngày 23/08/2017 về tranh chấp chia tài sản chung là di sản thừa kế

6. Bản án 11/2019/HNGĐ-ST ngày 18/04/2019 về tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn

7. Bản án 24/2018/HNGĐ-ST ngày 26/09/2018 về ly hôn

8. Bản án 24/2019/HNGĐ-PT ngày 15/10/2019 về ly hôn, tranh chấp nuôi con và chia tài sản khi ly hôn

*Án lệ số 05/2016/AL về vụ án tranh chấp di sản thừa kế

1. Bản án 46/2017/HNGĐ-ST ngày 28/09/2017 về tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn, đòi quyền sử dụng đất

2. Bản án 138/2019/DS-PT ngày 21/08/2019 về tranh chấp chia thừa kế, hủy hợp đồng tặng cho và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

3. Bản án 422/2019/DS-PT ngày 18/09/2019 về tranh chấp đòi tài sản

4. Bản án 01/2017/KDTM-ST ngày 20/07/2017 về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

5. Bản án 22/2017/DS-PT ngày 03/07/2017 về tranh chấp di sản thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

6. Bản án 372/2019/DS-PT ngày 28/08/2019 về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

*Án lệ số 06/2016/AL về vụ án tranh chấp thừa kế

1. Bản án 48/2017/DS-ST ngày 14/08/2017 về tranh chấp thừa kế  

2. Bản án 68/2019/DS-PT ngày 31/05/2019 về tranh chấp chia tài sản chung

3. Bản án 78/2018/DS-PT ngày 11/07/2018 về tranh chấp chia thừa kế quyền sử dụng đất và công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*Án lệ 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân

1. Bản án 12/2019/DS-PT ngày 22/02/2019 về tranh chấp thừa kế tài sản

Nguyễn Sáng
4018

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn