06/05/2023 15:43

Sau khi nộp hồ sơ bao lâu thì nhận được hoàn thuế TNCN?

Sau khi nộp hồ sơ bao lâu thì nhận được hoàn thuế TNCN?

Tôi đã nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế ngày 20/4/2023, vậy khi nào tôi được nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân? “Trịnh Vy-Đà Nẵng”

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Cách tính tiền hoàn thuế TNCN năm 2023

Tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn được tính theo công thức:

Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế

Nếu số tiền thuế TNCN được hoàn là số dương (>0) thì số tiền nộp thừa sẽ được hoàn, ngược lại là số âm (<0) thì số tiền thuế nộp thiếu.

Trong đó:

+ Khoản tiền thuế TNCN đã nộp được xác định trên cơ sở mức giá nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

+ Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) / 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng.

>>Xem thêm: Mức giảm trừ gia cảnh khi nộp thuế TNCN năm 2023

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 28 Thông tư 111/2013/TT/BTC và điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC về việc hoàn thuế thì người được hoàn thuế phải đảm bảo:

- Có số tiền thuế TNCN đã nộp trong kỳ lớn hơn số thuế phải nộp khi quyết toán.

- Đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

2. Sau khi nộp hồ sơ bao lâu thì nhận được hoàn thuế TNCN?

Theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định như sau:

Điều 75. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

2. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Như vậy, thời gian hoàn thuế TNCN theo quy định như sau:

- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế TNCN trước thì chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế.

- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế TNCN thì chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

>>Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2023

Bùi Thị Như Ý
71675

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn