30/08/2021 14:30

Rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Rút kinh nghiệm vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất

Ngày 20/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM có Thông báo 50/TB-VC3-V2 rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn ông Phạm Xuân Hoa, bà Nguyễn Thị Nhị với bị đơn ông Phạm định Phúc.

Nội dung vụ án:

Năm 2001, ông Phạm Xuân Hoa và bà Nguyễn Thị Nhị (vợ chồng ông Hoa) khai hoang khoảng 15 ha đất tại tiểu khu 359 thuộc địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau đó, vợ chồng ông Hoa trồng cây ngắn ngày và xin UBND xã Quảng Tín xác nhận việc khai hoang Phó Chủ tịch xã Quảng Tín có xác nhận), tại thời điểm xác nhận không xác định rõ đất thuộc địa bàn xã nào quản lý, sau này mới biết đất khai hoang thuộc địa phận xã Quảng Trực. Năm 2009, vợ chồng ông Hoa cho ông Phan Thành thuê đất để trồng mỳ, năm 2013 thì trả trả lại đất. Sau đó, vợ chồng ông Hoa tiếp tục cho ông Lê Ngọc Chiến thuê. Năm 2015, vợ chồng ông Hoa phát hiện phần đất cho ông Chiến thuê đang bị ông Phạm Đình Phúc lấn chiếm toàn bộ. Ông Phạm Xuân Hoa và bà Nguyễn Thị Nhị khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Phạm Đình Phúc trả lại toàn bộ diện tích đất đã lấn chiếm.

Ông Phạm Đình Phúc không đồng ý yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Hoa với lý do phần đất tranh chấp do ông nhận chuyển nhượng lại của ông Hoàng Văn Đa và ông Tăng Phúc Khảnh vào năm 2011 và năm 2013. Sau đó, ông chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Văn Vĩnh một phần vào năm 2011 và chuyển nhượng cho các ông Lý Vân Tịnh, ông Bàn Phúc Tiến, ông Triệu Chòi Châu và ông Hà Văn Khai một phần vào năm 2016, phần còn lại ông canh tác.

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tuy Đức trình bày: Diện tích đất tranh chấp trước đây thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại 59 quản lý. Ngày 23-6 2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1041/QĐUBND giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật.

Ông Hoàng Văn Vĩnh, ông Lý Vân Tịnh, ông Bàn Phúc Tiến, ông Triệu Chòi Châu và ông Hà Văn Khai trình bày: Diện tích đất tranh chấp do nhận chuyển nhượng của ông Phạm Đình Phúc vào năm 2016. Vì vậy, các ông không đồng ý yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Hoa.

Xem chi tiết tại Thông báo 50/TB-VC3-V2 ngày 20/7/2021.

Thu Linh
754

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn