09/10/2021 14:27

Rút kinh nghiệm đối với vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất"

Rút kinh nghiệm đối với vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất"

Ngày 20/7/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM có Thông báo 51/TB-VC3-V2 rút kinh nghiệm đối với vụ án "Tranh chấp quyền sử dụng đất", giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Be và bị đơn bà Nguyễn Thị Xê.

Nội dung vụ án:

Ngày 08/02/2007, ông Nguyễn Văn Be được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) diện tích 5.712,6m, thuộc thửa 294, tờ bản đồ số 2, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (Thửa 294), nguồn gốc nhận thừa kế từ cu Nguyễn Văn Anh. Trước đây, cụ Anh cho bà Võ Thị Xế và vợ chồng ông Bùi Văn Đủ, bà Châu Thị Út ở nhờ một nền nhà 400m và mượn 02 liếp đất vườn khoảng 1.200m2 để canh tác trên Thửa 294. Năm 2010, khi tiến hành đo đạc theo chương trình Vlap thì bà Xê, ông Đủ, bà Út tranh chấp với ông Be, yêu cầu ông Bẹ phải tách quyền sử dụng đất cho bà Xê, ông Đủ, bà Út. ông Bể yêu cầu Tòa án buộc bà Võ Thị Xê, ông Bùi Văn Đủ, bà Châu Thị Út và các con của ông Đủ, bà Út phải có trách nhiệm di dời nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng gắn liền với quyền sử dụng 1.600m2 đất thuộc một phần Thửa 294 để trả lại cho gia đình ông.

Bà Xê, ông Đủ, bà Út không đồng ý yêu cầu khởi kiện của ông Be với lý do nguồn gốc đất tranh chấp là của cụ Nguyễn Văn Quới (ông nội của ông Nguyễn Văn Be) bán cho cụ Cao Thị Kiệt (bà cố của ông Bùi Văn Đủ) từ năm 1940, khi cụ Kiệt qua đời thì cụ Huỳnh Thị Nho (bà nội của ông Đủ) tiếp tục canh tác, sau đó cụ Bùi Văn A (cha ông Đủ) tiếp tục canh tác. Cụ Bùi Văn A chết thì cụ Võ Thị Xế (mẹ ông Đủ) và ông Đủ tiếp tục canh tác sử dụng cho đến nay. Theo chương trình đo Vlap năm 2010, ông Be cho rằng đã có GCNQSDĐ nên đã chặt phá những cây gia đình bà Xệ trồng và trồng xen cây vào trên đất tranh chấp. Phần đất tranh chấp, cụ Bùi Văn A có kê khai đăng ký sổ mục kê thửa 1564, tờ bản đồ số 2, diện tích 1200m và thửa 1566 diện tích 400m tờ bản đồ số 2 tại ấp Tân Trung, xã Tân Bình, huyện Bình Tân (nay là huyện Bình Minh), tỉnh Vĩnh Long. Bà Xê yêu cầu hủy một phần GCNQSDĐ Thửa 294 đã cấp cho ông Be, công nhận quyền sử dụng thửa đất 1564 và thửa đất 1566 cho ông Đủ.

UBND huyện Bình Minh trình bày: Thửa 294 hình thành năm 1991 gồm 03 thửa 1564, 1655, 1656. Ngày 31/3/1991, cụ Nguyễn Văn Anh xin cấp quyền sử dụng Thửa 294 và được Hội đồng đăng ký đất của xã xét cấp. Ngày 01/10/1996, UBND huyện Bình Minh cấp GCNQSDĐ Thửa 294, diện tích 6.300m cho cụ Ảnh. Năm 2005, cụ Anh để lại thừa kế cho ông Be. Năm 2007, ông Be được cấp GCNQSDĐ Thửa 294 diện tích 5.712,6m2.

Xem chi tiết tại Thông báo 51/TB-VC3-V2 ban hành ngày 20/7/2021.

Thu Linh
272


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về