10/05/2021 11:32

Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 28/4/2021, VKSNDTC có Quyết định 161/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc chuyển đổi, vị trí công tác phải chuyển đổi, thẩm quyền chuyển đổi, thời hạn định kỳ chuyển đổi, phương thức và các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp, có vị trí làm việc trong lĩnh vực công tác thực hành xa quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác.

Việc chuyển đổi vị trí công tác trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự do Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Xem chi tiết tại Quyết định 161/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 28/4/2021 và thay thế Quyết định 20/QĐ-VKSTC-V9 ngày 02/6/2009.

Thu Linh
1120

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn