12/10/2023 18:43

Phương pháp thử đối với các loại kính cửa của xe ô tô theo Quy chuẩn Việt Nam

Phương pháp thử đối với các loại kính cửa của xe ô tô theo Quy chuẩn Việt Nam

Tôi muốn biết các phương pháp thử đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa của xe ô tô. Huy Vũ – TP.HCM

Chào anh, ban biên tập xin giải đáp như sau:

QCVN 32:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư 31/2017/TT-BGTVT. Trong đó, quy định về các phương pháp thử đối với các loại kính cửa của xe ô tô như:

1. Phương pháp thử độ chịu nhiệt độ cao

Tại Mục 5 Phụ lục A QCVN 32:2017/BGTVT về thử độ chịu nhiệt độ cao đối với các loại kính cửa của xe ô tô:

Tiến hành thử:

Sấy nóng 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước tối thiểu 300 mm x 300 mm đến 100oC. Trong trường hợp có thể được, các mẫu thử này được phòng thử nghiệm cắt ra từ 3 kính chắn gió hoặc 3 tấm kính không phải kính chắn gió, một mép của mẫu thử tương ứng với mép trên của tấm kính.

Giữ mẫu hoặc mẫu thử ở nhiệt độ này trong 2 giờ, sau đó để nguội xuống nhiệt độ trong phòng.

Nếu hai mặt kính an toàn bằng chất vô cơ, có thể thử bằng cách nhúng mẫu thử theo chiều thẳng đứng vào nước sôi trong thời gian quy định, tránh để nóng đột ngột.

Nếu mẫu cắt ra từ kính chắn gió, mỗi một mép của nó là một phần mép của kính chắn gió.

Chỉ số cản trở của đặc tính phụ:

                                                                        Không màu                              Có màu

 

Màu của lớp trung gian                                             1                                          2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

Đánh giá kết quả:

- Phép thử độ chịu nhiệt cao cho kết quả đúng nếu bọt hoặc khuyết tật khác không hình thành trên vị trí cách mép không bị cắt 15 mm hoặc cách mép bị cắt của mẫu thử 25 mm, hoặc cách các vết nứt xuất hiện trong quá trình thử trên 10 mm.

- Các mẫu thử được coi như đạt yêu cầu của phép thử chịu nhiệt độ cao, nếu nó thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

+ Tất cả các phép thử cho kết quả đạt yêu cầu, hoặc

+ Một phép thử cho kết quả không đạt yêu cầu nhưng một loạt các phép thử sau đó trên bộ mẫu thử mới cho kết quả đạt yêu cầu.

2. Phương pháp thử độ chịu ẩm và thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi

Tại Mục 7 Phụ lục A  QCVN 32:2017/BGTVT phương pháp thử độ chịu ẩm quy định như sau:

Trình tự thử

Đặt 3 mẫu hoặc 3 mẫu thử hình vuông có kích thước ít nhất là 300 mm x 300 mm theo chiều thẳng đứng, trong một hòm kín được duy trì nhiệt độ 50oC ± 2oC và độ ẩm tương đối 95% ± 4%, thời gian đặt trong hòm kín là hai tuần.

Mẫu thử phải được chuẩn bị như sau:

- Ít nhất một mép của mẫu thử trùng với mép của tấm kính.

- Nếu thử nhiều mẫu thử trong cùng một thời gian, phải có khoảng cách thích hợp giữa chúng.

Phải có biện pháp đề phòng nước ngưng tụ trên trần và tường của buồng thử rơi xuống mẫu thử.

Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ:

                                                                    Không màu                             Có màu

 

Màu của lớp trung gian                                           1                                           2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

Đánh giá kết quả

- Kính an toàn được xem là đạt yêu cầu của phép thử độ chịu ẩm nếu không có thay đổi đáng kể nào nhận thấy được trong vùng lớn hơn 10 mm, tính từ mép không cắt và lớn hơn 15 mm, tính từ mép cắt sau khi kính nhiều lớp (loại bình thường và loại được xử lý) được duy trì 2 giờ ở điều kiện khí quyển bình thường và kính thủy tinh - vật liệu dẻo và phủ vật liệu dẻo được giữ 48 giờ như trên.

- Các mẫu thử được coi là đạt yêu cầu của phép thử độ chịu ẩm nếu một trong các điều kiện sau được đáp ứng.

+ Tất cả các mẫu thử cho kết quả đạt yêu cầu, hoặc

+ Một lần thử cho kết quả không đạt yêu cầu nhưng một loạt phép thử tiếp theo trên bộ mẫu mới cho kết quả đạt yêu cầu.

Tại Mục 8 Phụ lục A  QCVN 32:2017/BGTVT quy định phương pháp thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi như sau:

- Phương pháp thử:

 Hai mẫu thử có kích thước 300 mm x 300 mm đặt trong buồng kín có nhiệt độ âm 40oC ± 5oC trong khoảng 6 giờ, sau đó để chúng ngoài không khí ở nhiệt độ 23oC ± 2oC trong khoảng 1 giờ hoặc cho đến khi nhiệt độ của chúng bằng với nhiệt độ này. Tiếp theo đặt mẫu thử trong không khí lưu thông ở nhiệt độ 72oC ± 2oC khoảng 3 giờ. Sau đó lại để ngoài không khí ở nhiệt độ 23oC ± 2oC hoặc làm lạnh đến nhiệt độ này và tiến hành thử trên mẫu thử.

- Các chỉ số cản trở của đặc tính phụ

                                                                           Không màu                      Có màu

Mầu lớp trung gian hoặc lớp phủ vật liệu dẻo            1                                 2

Không yêu cầu các đặc tính phụ khác.

- Đánh giá kết quả

Kết quả thử độ bền đối với nhiệt độ thay đổi được coi là đạt yêu cầu nếu mẫu thử không có một vết nứt rõ rệt, vẩn đục, phân lớp hoặc các biểu hiện hư hỏng khác.

Trân trọng!

Nguyễn Ngọc Trầm
274

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn