15/02/2023 15:53

Phân biệt Trích lục địa chính và Trích đo địa chính thửa đất

Phân biệt Trích lục địa chính và Trích đo địa chính thửa đất

Hiện nay, nhiều trường hợp mọi người đang gia dịch chuyển nhượng đất đai dựa trên trích lục địa chính hoặc trích đo thửa đất. Tuy nhiên, giữa 02 loại giấy tờ này khác nhau, vậy có cách nào phân biệt 02 loại giấy tờ này không? “Ngọc Lan-Bạc Liệu”

Chào chị, Ban Biên tập xin giải đáp như sau:

1. Trích lục bản đồ địa chính là gì? Trích đo địa chính thửa đất là gì?

Trích lục bản đồ địa chính

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin về thửa đất, gồm:

- Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh);

- Diện tích thửa đất;

- Mục đích sử dụng đất;

-  Tên người sử dụng đất và địa chỉ thường trú;

- Các thay đổi của thửa đất so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất;

- Bản vẽ thửa đất gồm: Sơ đồ thửa đất, chiều dài cạnh thửa.

Như vậy, có thể hiểu trích lục bản đồ địa chính là sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất trên bản đồ địa chính nhằm xác thực thông tin thửa đất.

Trích đo địa chính thửa đất

Theo khoản 5 Điều 3 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai.

- Tên gọi mảnh trích đo địa chính bao gồm:

+ Tên của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện trích đo địa chính;

+ Hệ tọa độ thực hiện trích đo (VN-2000 - là hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện hành của Việt Nam được thống nhất áp dụng trong cả nước theo Quyết định 83/2000/QĐ-TTg; và hệ tọa độ tự do);

+ Khu vực thực hiện trích đo (địa chỉ thửa đất: số nhà, xứ đồng, thôn, xóm...);

+ Số liệu của mảnh trích đo địa chính.

- Số hiệu của mảnh trích đo địa chính gồm:

+ Số thứ tự mảnh (được đánh bằng số Ả Rập liên tục từ 01 đến hết trong một năm thuộc phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã);

+ Năm thực hiện trích đo địa chính thửa đất.

2. Điểm khác nhau giữa trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất là hình thức cung cấp, xác thực thông tin về đất đai.

- Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính, kết quả của trích đo là mảnh trích đo địa chính.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất không phải là giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất mà trích lục và trích đo địa chính phục vụ yêu cầu quản lý đất đai như cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải quyết tranh chấp đất đai.

- Trích đo địa chính là một trong những thành phần của hồ sơ trình UBND cấp huyện, tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất…

Trân trọng!

Bùi Thị Như Ý
9594

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn