02/11/2023 17:16

Phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em theo BLHS hiện hành

Phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em theo BLHS hiện hành

Theo pháp luật hình sự hiện nay thì hiếp dân trẻ em và giao cấu trẻ em khác nhau thế nào? Mỹ Hạnh - Tuyên Quang.

Chào chị, ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em theo BLHS hiện hành

Đối tượng nào được xem là trẻ em?

Tại Điều 1 Luật trẻ em 2016 quy định về trẻ em như sau: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017, có thể phân biệt tội hiếp dâm trẻ em và tội giao cấu với trẻ em thông qua các tiêu chí sau:

Tiêu chí

Tội hiếp dâm trẻ em

Tội giao cấu với trẻ em

Căn cứ pháp lý

Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với tên gọi là Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 với tên gọi là Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Độ tuổi người phạm tội

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có thể bị truy trách nhiệm hình sự về tội này.  

Người phạm tội phải từ đủ 18 tuổi trở lên.

Độ tuổi nạn nhân

Người dưới 16 tuổi

Người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi

Hành vi phạm tội

Với Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, có 02 trường hợp phạm tội như sau:

- Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

- Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi (không cần hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác).

Do trẻ dưới 13 tuổi là đối tượng yêu thế, không có khả năng bảo vệ mình nên chỉ cần hành vi giao cấu với những người này cũng cấu thành tội phạm hiếp dâm.

Hành vi phạm tội này được thực hiện một cách đồng thuận, có sự đồng ý, chấp nhận của nạn nhân.

Trong đó, người phạm tội không hề sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực, lợi dụng tình trạng không chống cự được của nạn nhân, các thủ đoạn khác hoặc lợi dụng sự lệ thuộc của nạn nhân như ở các tội hiếp dâm, cưỡng dâm.

Mức xử phạt

- Khung hình phạt cơ bản phạt tù từ 07 - 15 năm.

Các khung hình phạt tăng nặng khác được quy định như sau:

- Phạt tù từ 12 - 20 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

- Phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi:

+ Phạm tội có tổ chức;

+ Nhiều người hiếp một người;

+ Đối với người dưới 10 tuổi;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

+ Làm nạn nhân chết hoặc tự sát

- Khung hình phạt cơ bản phạt tù từ 01 - 05 năm.

Các khung hình phạt tăng nặng khác được quy định như sau:

- Phạt tù từ 03 - 10 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

- Phạt tù từ 07 - 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp:

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

2. Một số bản án liên quan đến tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em

Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 120/2022/HS-ST

Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (bị hại 12 tuổi nhưng khai với người yêu là 16 tuổi) số 30/2022/HS-ST

Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 84/2022/HS-ST

Bản án về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi số 37/2022/HS-ST

Bản án về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi số 68/2022/HS-ST

Bản án về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi số 16/2022/HS-ST

Nguyễn Ngọc Trầm
10162

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn