15/08/2022 17:12

Phân biệt mất năng lực và hạn chế năng lực hành vi dân sự

Phân biệt mất năng lực và hạn chế năng lực hành vi dân sự

“Tôi muốn hỏi sự khác nhau giữa mất năng lực hành vi dân sự và hạn chế năng lực hành vi dân sự” _Hoàng Anh (Huế)

Chào bạn, THƯ VIỆN BẢN ÁN đưa ra một số tiêu chí phân biệt hai khái niệm mất và hạn chế năng lực hành vi dân sự sau, bạn cùng tham khảo:

Tiêu chí

Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Mất năng lực hành vi dân sự

Đối tượng

 Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.

 Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

Căn cứ ra quyết định

 Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Hệ quả pháp lý

 Họ không bị mất hết năng lực hành vi dân sự mà vẫn có thể tự mình tham gia được một số giao dịch dân sự nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của họ.

 Họ không còn năng lực hành vi dân sự, không thể tham gia bất kì một giao dịch dân sự nào, các giao dịch dân sự của họ sẽ do người đại diện của họ xác lập và thực hiện.

Điều kiện khôi phục năng lực

 Khi không còn căn cứ tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

Căn cứ pháp lý

Điều 24 Bộ luật Dân sự

Điều 22 Bộ luật Dân sự

 

Nguyễn Sáng
6081

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: info@thuvienphapluat.vn